Lietuvos bankas
2021-03-23
11

Šiandien Lietuvos bankas paskelbė 2020 m. ketvirtojo ketvirčio mokėjimų balanso duomenis, kurie rodo, kad:

einamosios sąskaitos balansas (ESB) išlieka perviršinis ir sudaro 1,4 mlrd. Eur, arba 10,8 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP), tam lemiamą įtaką turėjo išaugęs perviršinis paslaugų balansas. Pirminių pajamų balanse reikšmingai didėjusios gautos įplaukos susidarė dėl iš Europos Sąjungos (ES) gautų žemės ūkiui skirtų subsidijų. Tai gerokai sumažino pirminių pajamų balanso deficitą ir jo įtaką ESB perviršiui susidaryti. Prieš metus ESB sudarė 951,9 mln. Eur, arba 7,4 proc. BVP (žr. 1 pav.);

kapitalo sąskaitos perviršis, palyginti su praėjusiu laikotarpiu, padidėjo 46,9 proc. ir sudarė 359,0 mln. Eur. Tam įtakos turėjo pervedimai, gauti iš ES struktūrinių paramos fondų, skirtų investiciniams projektams finansuoti;

grynasis finansinės sąskaitos investicijų teigiamas srautas per ataskaitinį laikotarpį padidėjo 2,3 karto ir sudarė 1,3 mlrd. Eur, arba 10,1 proc. BVP (žr. 2 pav.). Šį padidėjimą lėmė teigiami kitų ir tiesioginių investicijų grynieji srautai, kurie atsvėrė neigiamą grynąjį portfelinių investicijų srautą ir sumažėjusias oficialiąsias tarptautines atsargas;

neigiamas grynasis tarptautinių investicijų balansas ketvirtojo ketvirčio pabaigoje sudarė 7,7 mlrd. Eur, arba 15,7 proc. BVP;

Lietuvos bendroji skola užsieniui ketvirtojo ketvirčio pabaigoje buvo 36,3 mlrd. Eur, arba 74,4 proc. BVP, o grynoji skola užsieniui tapo neigiama ir sudarė 0,9 mlrd. Eur, arba 1,9 proc. BVP.

1 pav. ESB ir jį sudarantys srautai, palyginti su BVP

2 pav. Grynieji finansinės sąskaitos investicijų srautai, palyginti su BVP

Išsamius mokėjimų ir tarptautinių investicijų balansų bei skolos užsieniui duomenis galima rasti Lietuvos banko interneto svetainės išorės sektoriaus statistikos skiltyje.

Pasinaudokite priemone Mano duomenų rinkiniai. Susikurkite duomenų rinkinius, jie bus išsaugoti jūsų paskyroje, o duomenys automatiškai atsinaujins, kai tik bus paskelbti.

Pranešimo pdf versija (81.7 KB download icon)