Lietuvos bankas
2021-02-15
11

Šiandien Lietuvos bankas paskelbė 2020 m. gruodžio mėn. mokėjimų balanso duomenis, jie rodo, kad:

einamosios sąskaitos balanso (ESB) perviršis šoktelėjo į viršų ir sudarė 558,1 mln. Eur. Perviršis reikšmingai padidėjo, nes užsienio prekybos ir pirminių pajamų balansai iš deficitinių tapo perviršiniais (žr. 1 pav.). Užsienio prekybos 175,7 mln. Eur perviršis susidarė dėl sparčiau didėjusio prekių eksporto (6,1 %) ir sumažėjusio importo    (–7,4 %), o pirminių pajamų perviršis (73,0 mln.  Eur) – dėl žemės ūkiui skirtų subsidijų, gautų iš Europos Sąjungos (ES). Paslaugų eksportui ir importui padidėjus (atitinkamai 0,7 ir 3,6 %), paslaugų perviršinis balansas sumažėjo (3,2 %) ir sudarė 321,2 mln. Eur;

antrinių pajamų balansas iš perviršinio (lapkričio mėn. buvo 6,8 mln. Eur) tapo deficitiniu ir sudarė 11,8 mln. Eur. Gauti pervedimai iš ES paramos fondų (45,1 mln. Eur) padidėjo 45,9 proc., apskaičiuotos Lietuvos įmokos į ES biudžetą (36,4 mln. Eur), palyginti su lapkričio mėn., sumažėjo 40,2 proc. Privačių asmenų pervedimai iš užsienio sudarė 52,1 mln. Eur – palyginti su lapkričio mėn., jie padidėjo 4,5 proc. Privačių asmenų pervedimai iš Lietuvos sudarė 18,6 mln. Eur – padidėjo 3,3 proc.;

teigiamą grynąjį finansinės sąskaitos investicijų srautą (825,8 mln. Eur) nulėmė teigiami kitų investicijų ir tiesioginių investicijų grynieji srautai – jie atsvėrė sumažėjusias oficialiąsias tarptautines atsargas ir neigiamą portfelinių investicijų grynąjį srautą (žr. 2 pav.).

1 pav. ESB ir jį sudarantys srautai

2 pav. Grynieji finansinės sąskaitos investicijų srautai

Išsamius gruodžio mėn. duomenis galima rasti Lietuvos banko interneto svetainės išorės sektoriaus statistikos skiltyje.

Pranešimo pdf versija (79.8 KB download icon)