Lietuvos bankas
2020-07-14
  • AdobeStock_231278849.jpeg
     
11

Šiandien Lietuvos bankas paskelbė 2020 m. gegužės mėn. mokėjimų balanso duomenis, jie rodo, kad:

nors einamosios sąskaitos balanso (ESB) perviršis ir sumažėjo   22,8 proc., balansas išliko perviršinis ir sudarė 233,2 mln. Eur. Perviršio sumažėjimą lėmė neigiamo pirminių pajamų balanso padidėjimas (žr. 1 pav.). Paslaugų importui didėjant sparčiau (49,6 %) nei eksportui (22,5 %), nežymiai sumažėjo (2,8 %) perviršinis paslaugų balansas. Spartesnis prekių eksporto (3,3 %) didėjimas, palyginti su importu (3,0 %), sumažino užsienio prekybos balanso deficitą ir jis sudarė 20,4 mln. Eur;

antrinių pajamų perviršinis balansas per mėnesį padidėjo 32,5 proc. Gauti pervedimai iš ES paramos fondų (gegužės mėn. – 63,2 mln. Eur) padidėjo 2,1 karto, apskaičiuotos Lietuvos įmokos į ES biudžetą (gegužės mėn. įmokos sudarė 50,5 mln. Eur), palyginti su balandžio mėn., padidėjo 50,0 proc. Privačių asmenų pervedimai iš užsienio sudarė 44,7 mln. Eur ir, palyginti su balandžio mėn., padidėjo 4,8 proc. Privačių asmenų pervedimai iš Lietuvos sudarė 14,9 mln. Eur – padidėjo 6,4 proc.;

teigiamą grynąjį finansinės sąskaitos investicijų srautą (149,8 mln. Eur) lėmė padidėjęs teigiamas kitų investicijų grynasis srautas, kuris atsvėrė neigiamą portfelinių investicijų grynąjį srautą, susidariusį dėl naujai išleistos Vyriausybės euroobligacijų emisijos (žr. 2 pav.).

1 pav. ESB ir jį sudarantys srautai

2 pav. Grynieji finansinės sąskaitos investicijų srautai

Išsamius gegužės mėn. duomenis galima rasti Lietuvos banko interneto svetainės išorės sektoriaus statistikos skiltyje.

Pranešimo pdf versija (73.6 KB )