Lietuvos bankas
2020-08-13
  • Fotolia_102674532_Subscription_Monthly_MM.jpg
     
11

Šiandien Lietuvos bankas paskelbė 2020 m. birželio mėn. mokėjimų balanso duomenis, jie rodo, kad:

einamosios sąskaitos balanso (ESB) perviršis sudarė 249,2 mln. Eur, palyginti su gegužės mėn., jis išaugo 6,8 proc. ESB perviršį nulėmė padidėjęs teigiamas paslaugų balansas, nors ir mažėjantis, perviršinis antrinių pajamų balansas ir sumažėjęs neigiamas pirminių paslaugų balansas (žr. 1 pav.). Sparčiau didėjęs prekių importas už eksportą (atitinkamai 14,6 ir 12,4 %) padidino užsienio prekybos balanso deficitą, jis sudarė 61,4 mln. Eur. Perviršinis paslaugų balansas nežymiai (2,4 %) išaugo padidėjus paslaugų importui ir eksportui (atitinkamai 10,9 ir 7,4 %);

antrinių pajamų perviršinis balansas per mėnesį sumažėjo 20,4 proc. Gauti pervedimai iš ES paramos fondų (birželio mėn. – 29,0 mln. Eur) sumažėjo 2,2 karto, apskaičiuotos Lietuvos įmokos į ES biudžetą (birželio mėn. įmokos sudarė 34,5 mln. Eur), palyginti su gegužės mėn., sumažėjo 31,8 proc. Privačių asmenų pervedimai iš užsienio sudarė 51,3 mln. Eur, palyginti su gegužės mėn., jie padidėjo 14,7 proc. Privačių asmenų pervedimai iš Lietuvos sudarė 16,3 mln. Eur – padidėjo 9,8 proc.;

teigiamą grynąjį finansinės sąskaitos investicijų srautą (125,2 mln. Eur) lėmė teigiami kitų investicijų, portfelinių investicijų grynieji srautai ir padidėjusios oficialiosios tarptautinės atsargos (žr. 2 pav.).

1 pav. ESB ir jį sudarantys srautai

2 pav. Grynieji finansinės sąskaitos investicijų srautai

Išsamius birželio mėn. duomenis galima rasti Lietuvos banko interneto svetainės išorės sektoriaus statistikos skiltyje.

Pranešimo pdf versija (73.8 KB )