Lietuvos bankas
2020-06-15
  • balansas.jpg
     
11

Šiandien Lietuvos bankas paskelbė 2020 m. balandžio mėn. mokėjimų balanso duomenis, jie rodo, kad:

einamosios sąskaitos balanso (ESB) perviršis sudarė 302,1 mln. Eur, palyginti su kovo mėn., jis išaugo 14,5 proc. Perviršį lėmė padidėjęs perviršinis paslaugų balansas ir tebesantis, nors ir mažėjantis, perviršinis antrinių pajamų balansas (žr. 1 pav.). Paslaugų importui mažėjant sparčiau (21,4 %) nei eksportui (4,2 %), padidėjo (20,5 %) perviršinis paslaugų balansas. Reikšmingai sumažėjus užsienio prekybos eksportui ir importui (atitinkamai 24,5 ir 24,6 %), iki 23,4 mln. Eur sumažėjo užsienio prekybos balanso deficitas;

antrinių pajamų perviršinis balansas per mėnesį sumažėjo 32,1 proc. Gauti pervedimai iš ES paramos fondų (balandžio mėn. – 30,7 mln. Eur) sumažėjo 1,8 proc., apskaičiuotos Lietuvos įmokos į ES biudžetą (balandžio mėn. įmokos sudarė 33,7 mln. Eur), palyginti su kovo mėn., padidėjo 66,6 proc. Privačių asmenų pervedimai iš užsienio sudarė 42,7 mln. Eur, palyginti su kovo mėn., jie sumažėjo 18,1 proc. Privačių asmenų pervedimai iš Lietuvos sudarė 14,0 mln. Eur, taigi sumažėjo 25,0 proc.;

teigiamą grynąjį finansinės sąskaitos investicijų srautą (347,5 mln. Eur) lėmė padidėję teigiami portfelinių investicijų ir kitų investicijų grynieji srautai (žr. 2 pav.).

1 pav. ESB ir jį sudarantys srautai

2 pav. Grynieji finansinės sąskaitos investicijų srautai

Išsamius balandžio mėn. duomenis galima rasti Lietuvos banko interneto svetainės išorės sektoriaus statistikos skiltyje.

Pranešimo pdf versija (73.9 KB )