Lietuvos bankas
2020-09-30
11

2020 m. antrojo ketvirčio mokėjimų balanso paslaugų apžvalga (bendras Lietuvos banko ir Lietuvos statistikos departamento pranešimas)

Paslaugų eksportas ir importas 2020 m. antrąjį ketvirtį, palyginti su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu, sumažėjo (atitinkamai 20,6 ir 29,5 %), praneša Lietuvos bankas ir Lietuvos statistikos departamentas.

Paslaugų balanso perviršis ir toliau buvo teigiamas (1,2 mlrd. Eur, arba 10,1 % BVP), per metus sumažėjo 8,2 proc. (žr. 1 pav.).

Sparčiausiai 2020 m. antrąjį ketvirtį, palyginti su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu, krito kelionių paslaugų eksportas (87,9 %) ir importas (89,1 %) (žr. lentelę).

Didžiausią paslaugų eksporto ir importo dalį (atitinkamai 64,0 ir 55,9 %) sudarė transporto paslaugos. 2020 m. antrąjį ketvirtį didžiausias buvo kelių transporto paslaugų balanso perviršis (624,7 mln. Eur), o pašto ir kurjerių paslaugų balanso – didžiausias deficitas (15,2 mln. Eur).

Paslaugų eksportas į Europos Sąjungos (ES) valstybes (27) sudarė 68,1 proc. viso paslaugų eksporto – palyginti su 2019 m. atitinkamu ketvirčiu, jis sumažėjo 17,6 proc. Paslaugų importas iš ES valstybių sudarė 65,1 proc. viso paslaugų importo – per metus jis sumažėjo 25,3 proc.

Pagrindinė Lietuvos paslaugų eksporto partnerė 2020 m. antrąjį ketvirtį buvo Vokietija. Eksportas į šią šalį per metus sumažėjo 10,2 proc. (žr. 2 pav.). Didžiausią viso paslaugų eksporto į Vokietiją dalį sudarė transporto (79,1 %) ir kitos verslo (6,5 %) paslaugos.

Pagrindinė paslaugų importo partnerė nagrinėjamu laikotarpiu buvo Lenkija (žr. 3 pav.). Importo iš šios šalies apimtis per metus sumažėjo 17,5 proc. Didžiausią viso paslaugų importo iš Lenkijos dalį sudarė transporto ir kitos verslo paslaugos (atitinkamai 83,1 ir 7,0 %).

1 pav. Paslaugų balansas

2020 m. antrojo ketvirčio paslaugų eksporto ir importo struktūra bei jų metinis pokytis

 

Eksportas

Importas

mln. Eur

struktūra,%

metinis pokytis, %

mln. Eur

struktūra, %

metinis pokytis, %

Visos paslaugos

2 408,1

100,0

–20,6

1 240,5

100,0

–29,5

Techninės priežiūros ir remonto paslaugos

48,9

2,0

–49,6

29,4

2,4

–44,0

Transporto paslaugos

1 540,7

64,0

–13,6

692,9

55,9

–18,8

Keleivių vežimas

15,4

0,6

–62,6

5,3

0,4

–89,3

Krovinių vežimas

967,3

40,2

–5,8

374,2

30,2

–13,6

Kitos transporto paslaugos

558,0

23,2

–22,1

313,4

25,3

–15,7

Kelionės

46,7

1,9

–87,9

38,3

3,1

–89,1

Statyba

83,4

3,5

–11,1

18,5

1,5

–62,1

Finansinės paslaugos

50,3

2,1

30,7

29,4

2,4

–26,2

Telekomunikacijų, kompiuterių ir informacinės paslaugos

242,9

10,1

46,9

116,1

9,3

38,3

Telekomunikacijų paslaugos

19,8

0,8

8,1

22,3

1,8

1,7

Kompiuterinės paslaugos

214,7

8,9

51,8

86,0

6,9

57,1

Informacinės paslaugos

8,4

0,4

49,6

7,8

0,6

7,7

Kitos verslo paslaugos

296,8

12,3

–13,6

261,0

21,0

–5,6

Mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros paslaugos

12,5

0,5

–15,2

3,1

0,2

–20,5

Profesinės ir konsultacinės valdymo paslaugos

88,0

3,7

10,5

75,8

6,1

42,1

Techninės, su prekyba susijusios ir kitos verslo paslaugos

196,3

8,1

–21,2

182,1

14,7

–16,9

Kitos nepaskirstytos paslaugos

98,4

4,1

–20,0

54,9

4,4

1,3

Šaltiniai: Lietuvos bankas ir Lietuvos statistikos departamentas.

2 pav. Pagrindinės paslaugų eksporto šalys

3 pav. Pagrindinės paslaugų importo šalys

Atkreiptinas dėmesys, kad, skaičiuojant 2020 m. antrojo ketvirčio mokėjimų balanso paslaugų duomenis, buvo revizuota istorinė duomenų eilutė nuo 2004 m.

Išsamią paslaugų eksporto ir importo statistinę informaciją galima rasti Lietuvos banko interneto svetainės išorės sektoriaus statistikos skiltyje.

Pranešimo pdf versija (108.7 KB )