Lietuvos bankas
2020-07-15
11

Lietuvoje veikiantys II pakopos pensijų fondai per 2020 m. antrąjį ketvirtį uždirbo teigiamas grąžas: bendras svertinis vieneto vertės pokytis balandžio–birželio mėn. sudarė +11,1 proc. Nors, įvertinus visą 2020 m. pirmąjį pusmetį, pensijų fondų rezultatai yra neigiami dėl stipraus COVID-19 pandemijos poveikio akcijų biržoms (bendras svertinis vieneto vertės pokytis sudaro –5,59 %), tačiau nuo šių fondų veiklos pradžios verčių pokytis yra teigiamas ir sudaro 13,11 proc.

„Kaupimas pensijai yra ilgalaikis procesas, todėl jaudintis dėl svyravimų trumpuoju laikotarpiu nereikėtų. Nors šių metų pirmąjį ketvirtį reikšmingai sumažėjo 2019 m. uždarbis, tačiau jau antrąjį ketvirtį rinkos grįžo į anksčiau buvusią padėtį, leisdamos pensijų fondams bent iš dalies susigrąžinti tai, kas buvo prarasta. Vertinant pensijų fondų vienetų vertes nuo 2019 m. pradžios, visų jų pokyčiai yra teigiami“, – sako Lietuvos banko Ilgalaikių taupymo ir draudimo produktų priežiūros skyriaus viršininkė Justina Pupienienė. 

II pakopos pensijų fondai 
Jauniausių dalyvių amžiaus grupių pensijų fondų vertė per 2020 m. pirmąjį pusmetį sumažėjo nuo 6,42 iki 6,91 proc., o vyresnių amžiaus grupių dalyvių vertės mažėjo nuosaikiau: 1961–1967 m. grupės sumenko 4, o 1954–1960 m. – 1,88 proc. Turto išsaugojimo pensijų fonduose vieneto vertė sumažėjo 1,23 proc.

Pažymėtina, kad antrojo ketvirčio rezultatai buvo teigiami ir jaunesnių dalyvių amžiaus grupių sudarė po daugiau nei 12 proc. 1961–1967 m. grupės – 8,66, o 1954–1960 m. – 4,52 proc. Turto išsaugojimo pensijų fonduose vieneto vertės pokytis taip pat buvo teigiamas ir sudarė 3,9 proc.

III pakopos pensijų fondai
III pakopos pensijų fondų vidutinė pirmojo pusmečio grąža buvo neigiama ir sudarė 3,73 proc. Labiausiai sumažėjo akcijų fondų vertė – 6,74, mišraus investavimo pensijų fondų – 2,52, o obligacijų pensijų fondai – vos 0,66 proc. 

Pažymėtina, kad pradėta skelbti paskutinių 15 m. vidutinė metinė grąža: penkių pensijų fondų, veikiančių ilgiau nei 15 metų, rezultatai buvo teigiami ir atskirų fondų svyravo nuo 0,24 iki 4 proc.

Išsamūs II ir III pakopų pensijų fondų rezultatai skelbiami Lietuvos banko interneto svetainėje.