Lietuvos bankas
2019-02-27
  • PFI.jpg
     
11

2019 m. sausio mėn. pinigų finansų įstaigų balansas

Šiandien Lietuvos bankas paskelbė 2019 m. sausio mėn. pinigų finansų įstaigų (PFĮ) balanso duomenis, kurie rodo, kad Lietuvos rezidentų indėliai kredito įstaigose per mėnesį sumažėjo 204,8 mln. Eur. Namų ūkių ir ne finansų bendrovių indėliai sumažėjo atitinkamai 345,4 mln. ir 91,3 mln., o valdžios ir finansų sektorių  indėliai padidėjo atitinkamai 215,8 mln. ir 16,1 mln. Eur. Lietuvos namų ūkių ir ne finansų bendrovių vienadieniai indėliai kredito įstaigose per mėnesį sumažėjo atitinkamai 372,9 mln. ir 42,4 mln. Eur. Kredito įstaigų paskolos Lietuvos rezidentams per mėnesį padidėjo 49,8 mln. Eur. Paskolos Lietuvos namų ūkiams ir ne finansų bendrovėms padidėjo atitinkamai 55,7 mln. ir 27,3 mln., o paskolos finansų ir valdžios sektoriams sumažėjo atitinkamai 29,4 mln. ir 3,8 mln. Eur. Kredito įstaigų paskolos Lietuvos namų ūkiams būstui įsigyti ir vartojimui padidėjo atitinkamai 50,1 mln. ir 7,5 mln., o paskolos kitiems tikslams sumažėjo 2,0 mln. Eur.

Išsamiau apie 2019 m. sausio mėn. PFĮ balansą – Lietuvos banko statistikos pranešime (154.5 KB ). Išsamius duomenis galima rasti Lietuvos banko tinklalapyje pinigų finansų įstaigų balanso ir pinigų statistikos srityje.