Lietuvos bankas
2020-01-29
  • PFI.jpg
     
11

2019 m. gruodžio mėn. pinigų finansų įstaigų balansas

Šiandien Lietuvos bankas paskelbė 2019 m. gruodžio mėn. pinigų finansų įstaigų (PFĮ) balanso duomenis, kurie rodo, kad:

kredito įstaigų paskolos Lietuvos rezidentams per mėnesį sumažėjo1 131,2 mln. – iki 20,3 mlrd. Eur. Paskolos Lietuvos ne finansų bendrovėms sumažėjo 178,5 mln., o paskolos namų ūkiams2, valdžios ir finansų3 sektoriams padidėjo atitinkamai 32,6 mln., 8,3 mln. ir 6,3 mln. Eur. Mėnesio pabaigoje paskolos šiems sektoriams sudarė atitinkamai 8,5 mlrd., 10,3 mlrd., 368,8 mln. ir 1,2 mlrd. Eur (žr. 1 pav.);

kredito įstaigų paskolos Lietuvos namų ūkiams būstui įsigyti padidėjo 65,8 mln., o paskolos vartojimui ir kitiems tikslams sumažėjo atitinkamai 11,1 mln. ir 22,0 mln. – iki atitinkamai 8,4 mlrd., 719,1 mln. ir 1,2 mlrd. Eur (žr. 2 pav.);

Lietuvos rezidentų indėliai kredito įstaigose per mėnesį padidėjo 942,6 mln. – iki 25,0 mlrd. Eur. Namų ūkių, ne finansų bendrovių, valdžios sektoriaus ir finansų sektoriaus indėliai padidėjo atitinkamai 670,4 mln., 141,8 mln., 72,9 mln. ir 57,4 mln. Eur. Šių sektorių indėliai mėnesio pabaigoje sudarė atitinkamai 15,4 mlrd., 6,6 mlrd., 2,4 mlrd. ir 607,4 mln. Eur (žr. 3 pav.);

Lietuvos namų ūkių ir ne finansų bendrovių vienadieniai indėliai kredito įstaigose per mėnesį padidėjo atitinkamai 664,3 mln. ir 151,0 mln. – iki atitinkamai 11,4 mlrd. ir 6,2 mlrd. Eur.

1 pav. Kitų PFĮ paskolos Lietuvos rezidentams, išskyrus PFĮ
(likučiai laikotarpio pabaigoje)
 
2 pav. Kitų PFĮ paskolos Lietuvos namų ūkiams
(likučiai laikotarpio pabaigoje)
 
3 pav. Lietuvos rezidentų, išskyrus PFĮ, indėliai kitose PFĮ
(likučiai laikotarpio pabaigoje)

Išsamius duomenis apie PFĮ turtą ir įsipareigojimus galima rasti Lietuvos banko interneto svetainės Pinigų finansų įstaigų balanso ir pinigų statistikos skiltyje.

 


1 Jei nenurodyta kitaip, statistikos pranešime pokyčiai per mėnesį eurais pateikiami kaip sandoriai, t. y. iš skirtumo tarp likučių ataskaitinio ir ankstesnio laikotarpių pabaigoje pašalinus perkainojimų dėl kainos ir valiutos kurso, paskolų nurašymo, taip pat perklasifikavimų įtaką.

2 Namų ūkių sektorių sudaro namų ūkiai ir jiems paslaugas teikiančios ne pelno institucijos.

3 Finansų sektorių sudaro Lietuvos investiciniai fondai ir kiti finansiniai tarpininkai, taip pat draudimo bendrovės ir pensijų fondai.

Pranešimo pdf versija (86.8 KB ).