Lietuvos bankas
2017-02-27
  • PFI.jpg
     
11

Lietuvos banko turimų skolos vertybinių popierių, išleistų euro zonos rezidentų, ir paskolų euro zonos rezidentams sumos per mėnesį padidėjo atitinkamai 452,3 mln. ir 0,2 mln. Eur. Šie rodikliai mėnesio pabaigoje sudarė atitinkamai 7,0 mlrd. ir 543,6 mln. Eur. Euro zonos rezidentų indėliai Lietuvos banke per mėnesį sumažėjo 748,7  mln. – iki 6,4 mlrd. Eur. Kitų pinigų finansų įstaigų (PFĮ) paskolos Lietuvos rezidentams, išskyrus PFĮ, padidėjo 71,4 mln. ir mėnesio pabaigoje sudarė 18,5 mlrd. Eur. Lietuvos rezidentų, išskyrus PFĮ, indėliai kitose PFĮ sumažėjo 413,2 mln. – iki 18,2 mlrd. Eur. Kitų PFĮ paskolos Lietuvos namų ūkiams būstui įsigyti, vartojimui ir kitiems tikslams per mėnesį padidėjo atitinkamai 37,9 mln., 9,3 mln. ir 1,9 mln. Eur.

Lietuvos banko Ekonomikos ir finansinio stabilumo tarnybos Statistikos departamentas.

Išsami 2017 m. sausio mėn. Pinigų finansų įstaigų balanso apžvalga – Lietuvos banko statistikos pranešime (173.4 KB ). Lietuvos banko interneto svetainėje taip pat paskelbti kitų PFI balanso duomenys.