Lietuvos bankas
2016-02-25
11

Lietuvos banko turimų skolos vertybinių popierių, išleistų euro zonos rezidentų, ir paskolų euro zonos rezidentams sumos per mėnesį padidėjo atitinkamai 215,8 mln. ir 1,1 mlrd. Eur ir mėnesio pabaigoje sudarė atitinkamai 3,3 mlrd. ir 2,0 mlrd. Eur. Euro zonos rezidentų indėliai Lietuvos banke per mėnesį sumažėjo 82,2 mln. – iki 4,2 mlrd. Eur. Kitų pinigų finansų įstaigų (PFĮ) paskolos Lietuvos rezidentams, išskyrus PFĮ, padidėjo 168,6 mln. ir mėnesio pabaigoje sudarė 17,1 mlrd. Eur. Lietuvos rezidentų, išskyrus PFĮ, indėliai kitose PFĮ sumažėjo 431,8 mln. – iki 16,8 mlrd. Eur. Kitų PFĮ paskolos Lietuvos namų ūkiams būstui įsigyti, vartojimui ir kitiems tikslams per mėnesį padidėjo atitinkamai 20,1 mln., 5,0 mln. ir 2,0 mln. Eur.

Tokius naujus duomenis šiandien paskelbė Lietuvos banko Ekonomikos ir finansinio stabilumo tarnybos Statistikos departamentas.

Išsami 2016 m. sausio mėn. Pinigų finansų įstaigų balanso apžvalga – Lietuvos banko statistikos pranešime (168.7 KB download icon). Lietuvos banko interneto svetainėje taip pat paskelbti kitų PFI balanso duomenys.