Lietuvos bankas
2016-09-29
11

Lietuvos banko turimų skolos vertybinių popierių, išleistų euro zonos rezidentų, suma per mėnesį padidėjo 196,1 mln., o paskolų euro zonos rezidentams suma sumažėjo 6,4 mln. Eur. Šie rodikliai mėnesio pabaigoje sudarė atitinkamai 5,2 mlrd. ir 558,1 mln. Eur. Euro zonos rezidentų indėliai Lietuvos banke per mėnesį padidėjo 232,5 mln. – iki 4,7 mlrd. Eur. Kitų pinigų finansų įstaigų (PFĮ) paskolos Lietuvos rezidentams, išskyrus PFĮ, padidėjo 206,1 mln. ir mėnesio pabaigoje sudarė 18,4 mlrd. Eur. Lietuvos rezidentų, išskyrus PFĮ, indėliai kitose PFĮ padidėjo 123,1 mln. – iki 17,0 mlrd. Eur. Kitų PFĮ paskolos Lietuvos namų ūkiams būstui įsigyti, vartojimui ir kitiems tikslams per mėnesį padidėjo atitinkamai 36,8 mln., 8,1 mln. ir 6,0 mln. Eur.

Išsami 2016 m.rugpjūčio mėn. Pinigų finansų įstaigų balanso apžvalga – Lietuvos banko statistikos pranešime (177.8 KB download icon). Lietuvos banko interneto svetainėje taip pat paskelbti kitų PFI balanso duomenys.