Lietuvos bankas
2016-08-26
11

Lietuvos banko turimų skolos vertybinių popierių, išleistų euro zonos rezidentų, ir paskolų euro zonos rezidentams sumos per mėnesį padidėjo atitinkamai 187,2 mln. ir 5,5 mln. Eur. Šie rodikliai mėnesio pabaigoje sudarė atitinkamai 5,0 mlrd. ir 564,6 mln. Eur. Euro zonos rezidentų indėliai Lietuvos banke per mėnesį sumažėjo 783,1 mln. – iki 4,4 mlrd. Eur. Kitų pinigų finansų įstaigų (PFĮ) paskolos Lietuvos rezidentams, išskyrus PFĮ, padidėjo 114,8 mln. ir mėnesio pabaigoje sudarė 18,2 mlrd. Eur. Tokius naujus duomenis šiandien paskelbė Lietuvos banko Ekonomikos ir finansinio stabilumo tarnybos Statistikos departamentas.

Išsami 2016 m. birželio mėn. Pinigų finansų įstaigų balanso apžvalga – Lietuvos banko statistikos pranešime (179 KB download icon). Lietuvos banko interneto svetainėje taip pat paskelbti kitų PFI balanso duomenys.