Lietuvos bankas
2016-12-28
  • PFI.jpg
     
11

Lietuvos banko turimų skolos vertybinių popierių, išleistų euro zonos rezidentų, ir paskolų euro zonos rezidentams sumos per mėnesį padidėjo atitinkamai 492,1 mln. ir 0,2 mln. Eur. Šie rodikliai mėnesio pabaigoje sudarė atitinkamai 6,3 mlrd. ir 543,2 mln. Eur. Euro zonos rezidentų indėliai Lietuvos banke per mėnesį padidėjo 402,0  mln. – iki 5,8 mlrd. Eur. Kitų pinigų finansų įstaigų (PFĮ) paskolos Lietuvos rezidentams, išskyrus PFĮ, sumažėjo 6,6 mln. ir mėnesio pabaigoje sudarė 18,5 mlrd. Eur. Lietuvos rezidentų, išskyrus PFĮ, indėliai kitose PFĮ padidėjo 244,6 mln. – iki 18,0 mlrd. Eur. Kitų PFĮ paskolos Lietuvos namų ūkiams būstui įsigyti ir paskolos vartojimui per mėnesį padidėjo atitinkamai 45,3 mln. ir 4,2 mln., o paskolos kitiems tikslams sumažėjo 0,1 mln. Eur.

Lietuvos banko Ekonomikos ir finansinio stabilumo tarnybos Statistikos departamentas.

Išsami 2016 m. lapkričio mėn. Pinigų finansų įstaigų balanso apžvalga – Lietuvos banko statistikos pranešime (174.5 KB ). Lietuvos banko interneto svetainėje taip pat paskelbti kitų PFI balanso duomenys.