Lietuvos bankas
2015-09-25
11

2015 m. rugpjūčio mėn. Lietuvos banko turimi skolos vertybiniai popieriai padidėjo 259,0 mln., o paskolos euro zonos rezidentams sumažėjo 50,2 mln. eurų. Mėnesio pabaigoje šie rodikliai sudarė atitinkamai 2,4 mlrd. ir 603,3 mln. eurų. Euro zonos rezidentų indėliai Lietuvos banke per mėnesį padidėjo 423,7 mln. – iki 2,3 mlrd. eurų. Kitų pinigų finansų įstaigų (PFĮ) paskolos Lietuvos rezidentams, išskyrus PFĮ, padidėjo 203,5 mln. – iki 17,2 mlrd. eurų. Lietuvos rezidentų, išskyrus PFĮ, indėliai kitose PFĮ padidėjo 117,0 mln. – iki 16,2 mlrd. eurų rugpjūčio pabaigoje. Kitų PFĮ paskolos Lietuvos namų ūkiams būstui įsigyti, vartojimui ir kitiems tikslams padidėjo atitinkamai 32,5 mln., 6,3 mln. ir 3,9 mln. eurų.

Tokius naujus duomenis šiandien paskelbė Lietuvos banko Ekonomikos ir finansinio stabilumo tarnybos Statistikos departamentas.

Išsami 2015 m. rugpjūčio mėn. Pinigų finansų įstaigų balanso apžvalga – Lietuvos banko statistikos pranešime (137.9 KB download icon). Lietuvos banko interneto svetainėje taip pat paskelbti kitų PFI balanso duomenys.