Lietuvos bankas
2016-01-28
  • PFI.jpg
     
11

Lietuvos banko turimų skolos vertybinių popierių, išleistų euro zonos rezidentų, ir paskolų euro zonos rezidentams sumos per mėnesį sumažėjo atitinkamai 28,4 mln. ir 818,6 mln. Eur – iki atitinkamai 3,1 mlrd. ir 826,6 mln. Eur mėnesio pabaigoje. Euro zonos rezidentų indėliai Lietuvos banke per mėnesį padidėjo 613,9 mln. – iki 4,3 mlrd. Eur. Kitų pinigų finansų įstaigų (PFĮ) paskolos Lietuvos rezidentams, išskyrus PFĮ, sumažėjo 60,8 mln. ir mėnesio pabaigoje sudarė 16,9 mlrd. Eur. Lietuvos rezidentų, išskyrus PFĮ, indėliai kitose PFĮ padidėjo 225,3 mln. – iki 17,2 mlrd. Eur. Kitų PFĮ paskolos Lietuvos namų ūkiams būstui įsigyti ir kitiems tikslams per mėnesį padidėjo atitinkamai 35,3 mln. ir 5,6 mln., o paskolos vartojimui sumažėjo 5,5 mln. Eur.

Tokius naujus duomenis šiandien paskelbė Lietuvos banko Ekonomikos ir finansinio stabilumo tarnybos Statistikos departamentas.

Išsami 2015 m. gruodžio mėn. Pinigų finansų įstaigų balanso apžvalga – Lietuvos banko statistikos pranešime (173 KB ). Lietuvos banko interneto svetainėje taip pat paskelbti kitų PFI balanso duomenys.