Lietuvos bankas
2015-06-26
11

2015 m. gegužės mėn. Lietuvos banko turimi skolos vertybiniai popieriai, išleisti euro zonos rezidentų, o ir paskolos euro zonos rezidentams padidėjo atitinkamai 271,1 mln. ir 1,9 mln. eurų. Mėnesio pabaigoje šie rodikliai buvo atitinkamai 1,7 mlrd. ir 588,5 mln. eurų. Per mėnesį grynųjų pinigų apyvartoje padaugėjo 18,1 mln. ir mėnesio pabaigoje buvo 5,8 mlrd. eurų. Gegužės mėn. kitų pinigų finansų įstaigų (PFĮ) paskolos Lietuvos rezidentams, išskyrus PFĮ, padidėjo 173,5 mln. ir mėnesio pabaigoje buvo 16,7 mlrd. eurų. Lietuvos rezidentų, išskyrus PFĮ, indėliai kitose PFĮ padidėjo 14,1 mln. ir mėnesio pabaigoje buvo 16,2 mlrd. eurų. Kitų PFĮ paskolos Lietuvos rezidentams namų ūkiams būstui įsigyti ir vartojimui padidėjo atitinkamai 23,9 mln. ir 8,5 mln., o paskolos kitiems tikslams sumažėjo 3,5 mln. eurų.

Tokius naujus duomenis šiandien paskelbė Lietuvos banko Ekonomikos ir finansinio stabilumo tarnybos Statistikos departamentas.

Išsami 2015 m. gegužės mėn. Pinigų finansų įstaigų balanso apžvalga – Lietuvos banko statistikos pranešime (66.4 KB download icon). Lietuvos banko interneto svetainėje taip pat paskelbti kitų PFI balanso duomenys.