Lietuvos bankas
2015-05-29
11

2015 m. balandžio mėn. Lietuvos banko turimi skolos vertybiniai popieriai, išleisti euro zonos rezidentų, padidėjo 141,6 mln., o paskolos euro zonos rezidentams sumažėjo 4,1 mln. eurų. Mėnesio pabaigoje šie rodikliai buvo atitinkamai 1,4 mlrd. ir 586,5 mln. eurų. Per mėnesį grynųjų pinigų apyvartoje padidėjo 36,7 mln. ir mėnesio pabaigoje buvo 5,8 mlrd. eurų. Balandžio mėn. kitų pinigų finansų įstaigų (PFĮ) paskolos Lietuvos rezidentams, išskyrus PFĮ, padidėjo 110,8 mln. ir mėnesio pabaigoje buvo 16,6 mlrd. eurų. Lietuvos rezidentų, išskyrus PFĮ, indėliai kitose PFĮ padidėjo 153,3 mln. ir mėnesio pabaigoje buvo 16,1 mlrd. eurų. Kitų PFĮ paskolos Lietuvos rezidentams namų ūkiams būstui įsigyti, vartojimui ir kitiems tikslams padidėjo atitinkamai 28,9 mln., 4,5 mln. ir 4,9 mln. eurų.

Tokius naujus duomenis šiandien paskelbė Lietuvos banko Ekonomikos ir finansinio stabilumo tarnybos Statistikos departamentas.

Išsami 2015 m. balandžio mėn. Pinigų finansų įstaigų balanso apžvalga – Lietuvos banko statistikos pranešime (66.4 KB download icon). Lietuvos banko interneto svetainėje taip pat paskelbti kitų PFI balanso duomenys.