Lietuvos bankas
2014-02-27

Per 2014 m. sausio mėn. pinigų finansinių institucijų (PFI) grynasis išorės turtas padidėjo 1,4 mlrd. ir buvo 11,5 mlrd. litų. Pinigai P3 per mėnesį sumažėjo 774,0 mln. litų, o jų metinis augimo tempas mėnesio pabaigoje buvo 5,8 procento. Pinigų P3 sumažėjimui didžiausią įtaką turėjo sumažėję vienadieniai indėliai (461,8 mln. Lt), grynieji pinigai apyvartoje (263,1 mln. Lt), sutarto iki 2 m. termino indėliai (105,0 mln. Lt) ir įspėjamojo iki 3 mėn. laikotarpio indėliai (15,1 mln. Lt), o P3 didino padidėję skolos vertybiniai popieriai iki 2 m. (71,0 mln. Lt). Vidaus kreditas per mėnesį padidėjo 84,1 mln., kreditui valdžiai padidėjus 209,4 mln., o kreditui kitiems rezidentams sumažėjus 125,3 mln. litų. Kitų PFI paskolų namų ūkiams dalis eurais nuosekliai mažėjo – nuo 73,2 procento (2011 m. gruodžio pabaigoje) iki 69,2 procento (2014 m. sausio pabaigoje), atitinkamai didėjant paskolų litais daliai.

Tokius naujus duomenis šiandien paskelbė Lietuvos banko Ekonomikos ir finansinio stabilumo tarnybos Statistikos departamentas.

Pinigų ir kitų PFI balanso apžvalga – Lietuvos banko statistikos pranešime (98.9 KB download icon). Lietuvos banko interneto svetainėje taip pat paskelbti pinigų ir kitų PFI balanso duomenys.