Lietuvos bankas
2013-03-28

Per 2013 m. vasario mėn. pinigų finansinių institucijų (PFI) grynasis išorės turtas padidėjo 1,2 mlrd. litų ir buvo lygus 10,9 mlrd. litų. Vidaus kreditas, išaugus kreditui valdžiai, per mėnesį padidėjo 1,0 mlrd. litų. Pinigai P3 per vasario mėn. padidėjo 975,6 mln. litų, o jų metinis augimo tempas mėnesio pabaigoje – nuo 5,8 iki 7,4 procento. Pinigų P3 padidėjimą daugiausia lėmė išaugę indėliai ir grynieji pinigai apyvartoje (atitinkamai 784,8 mln. ir 140,0 mln. Lt). Kitų PFI paskolų namų ūkiams dalis eurais nuosekliai mažėjo – nuo 73,2 procento (2011 m. gruodžio pabaigoje) iki 71,0 procento (2013 m. vasario pabaigoje), atitinkamai didėjant paskolų litais daliai.

Tokius naujus duomenis šiandien paskelbė Lietuvos banko Ekonomikos ir finansinio stabilumo tarnybos Statistikos departamentas.

Pinigų ir kitų PFI balanso apžvalga – Lietuvos banko statistikos pranešime (93.4 KB download icon). Lietuvos banko interneto svetainėje taip pat paskelbti pinigų ir kitų PFI balanso duomenys.