Lietuvos bankas
2013-11-28

Per 2013 m. spalio mėn. pinigai P3 padidėjo 601,6 mln. litų, o jų metinis augimo tempas mėnesio pabaigoje buvo lygus 4,3 procento. Pinigų P3 padidėjimui didžiausią įtaką turėjo išaugę vienadieniai indėliai (773,8 mln. Lt) ir įspėjamojo iki 3 mėn. laikotarpio indėliai (6,7 mln. Lt), tačiau P3 mažino sumažėję sutarto iki 2 m. termino indėliai (155,3 mln. Lt), skolos vertybiniai popieriai iki 2 m. (15,1 mln. Lt) ir grynieji pinigai apyvartoje (8,5 mln. Lt). Vidaus kreditas per mėnesį padidėjo 345,7 mln., kreditui valdžiai padidėjus 271,6 mln., o kreditui kitiems rezidentams – 74,1 mln. litų. Pinigų finansinių institucijų (PFI) grynasis išorės turtas per mėnesį sumažėjo 33,6 mln. ir buvo lygus 9,8 mlrd. litų. Kitų PFI paskolų namų ūkiams dalis eurais nuosekliai mažėjo – nuo 73,2 procento (2011 m. gruodžio pabaigoje) iki 69,4 procento (2013 m. spalio pabaigoje), atitinkamai didėjant paskolų litais daliai.

Tokius naujus duomenis šiandien paskelbė Lietuvos banko Ekonomikos ir finansinio stabilumo tarnybos Statistikos departamentas.

Pinigų ir kitų PFI balanso apžvalga – Lietuvos banko statistikos pranešime (96.7 KB download icon). Lietuvos banko interneto svetainėje taip pat paskelbti pinigų ir kitų PFI balanso duomenys.