Lietuvos bankas
2013-09-11

(pagrindinių balanso rodiklių apžvalga)

2013 m. liepos mėn. reikšmingai didėjęs prekybos balanso deficitas ir smarkiai mažėjęs einamųjų pervedimų balanso perviršis lėmė deficitinį 345,7 mln. litų einamosios sąskaitos balansą (ESB). Birželio mėn. užfiksuotas perviršinis einamosios sąskaitos balansas sudarė 1,1 mlrd. litų. Neigiamą 2013 m. liepos mėn. mokėjimų balanso finansinės sąskaitos balanso dydį (–295,8 mln. Lt) lėmė labai didėjusios oficialiosios tarptautinės atsargos.

Šiuos naujus duomenis šiandien paskelbė Lietuvos banko Ekonomikos ir finansinio stabilumo tarnybos Statistikos departamentas.

Išsamiau apie 2013 m. liepos mėn. šalies mokėjimų balansą – Lietuvos banko statistikos pranešime (65.9 KB ). Lietuvos banko interneto svetainėje taip pat paskelbti išsamūs mokėjimų balanso duomenys.