Lietuvos bankas
2014-01-29

Per 2013 m. gruodžio mėn. pinigai P3 padidėjo 1,5 mlrd. litų, o jų metinis augimo tempas mėnesio pabaigoje buvo 4,8 procento. Pinigų P3 padidėjimui didžiausią įtaką turėjo išaugę vienadieniai indėliai (1,4 mlrd. Lt), grynieji pinigai apyvartoje (95,1 mln. Lt), sutarto iki 2 m. termino indėliai (50,7 mln. Lt) ir įspėjamojo iki 3 mėn. laikotarpio indėliai (6,1 mln. Lt), o P3 mažino sumažėję skolos vertybiniai popieriai iki 2 m. (86,9 mln. Lt). Vidaus kreditas per mėnesį sumažėjo 421,0 mln., kreditui kitiems rezidentams sumažėjus 616,3 mln., o kreditui valdžiai padidėjus 195,3 mln. litų. Pinigų finansinių institucijų (PFI) grynasis išorės turtas per mėnesį padidėjo 2,6 mln. ir buvo 10,0 mlrd. litų. Kitų PFI paskolų namų ūkiams dalis eurais nuosekliai mažėjo – nuo 73,2 procento (2011 m. gruodžio pabaigoje) iki 69,3 procento (2013 m. gruodžio pabaigoje), atitinkamai didėjant paskolų litais daliai.

Tokius naujus duomenis šiandien paskelbė Lietuvos banko Ekonomikos ir finansinio stabilumo tarnybos Statistikos departamentas.

Pinigų ir kitų PFI balanso apžvalga – Lietuvos banko statistikos pranešime (98.1 KB download icon). Lietuvos banko interneto svetainėje taip pat paskelbti pinigų ir kitų PFI balanso duomenys.