Lietuvos bankas
2012-03-28

2012 m. vasario mėn. pinigų finansinių institucijų (PFI) grynasis išorės turtas padidėjo 3,2 mlrd. litų ir mėnesio pabaigoje pasiekė istoriškai aukščiausią 9,0 mlrd. litų lygį. Pinigai P3 per mėnesį padidėjo 178,7 mln. litų, o jų metinis augimo tempas mėnesio pabaigoje šiek tiek sulėtėjo – iki 14,6 procento. Pinigų P3 padidėjimą daugiausia lėmė augę vienadieniai ir sutarto iki 2 m. termino indėliai. Traukiantis paskolų litais daliai, paskolų struktūroje toliau po truputį didėjo paskolų eurais dalis, kuri mėnesio pabaigoje sudarė 68,9 procento visų paskolų rezidentams, išskyrus PFI.

Tokius naujus duomenis šiandien paskelbė Lietuvos banko Statistikos departamentas.

Pinigų ir kitų PFI balanso apžvalga – Lietuvos banko statistikos pranešime (103.2 KB download icon). Lietuvos banko interneto svetainėje taip pat paskelbti pinigų ir kitų PFI balanso duomenys.