Lietuvos bankas
2012-06-20

2012 m. pirmąjį ketvirtį padidėję užsienio prekybos ir pajamų balansų deficitai bei sumažėjęs einamųjų pervedimų balanso perviršis lėmė 2,3 mlrd. litų dydžio šalies mokėjimų balanso einamosios sąskaitos deficitą. Deficitinis 2012 m. pirmojo ketvirčio einamosios sąskaitos balansas 670,1 mln. litų buvo didesnis už 2011 m. deficitą. Mokėjimų balanso finansinės sąskaitos teigiamas 2,2 mlrd. litų balanso dydis gautas dėl didėjusių grynųjų tiesioginių užsienio investicijų ir portfelinių investicijų įplaukų bei mažėjusių oficialiųjų tarptautinių atsargų, ir tai viršijo grynąjį kitų investicijų nutekėjimą.

2012 m. pirmąjį ketvirtį, palyginti su 2011 m. ketvirtuoju ketvirčiu, šiek tiek sparčiau nei užsienio turtas (6,5 %) didėjo finansiniai įsipareigojimai užsieniui (9,9 %). Šiuo laikotarpiu didėjo ir nominalusis skolos užsieniui dydis – grynoji skola užsieniui padidėjo 10,7, o bendroji skola – 7,7 procento.

Šiuos naujus duomenis šiandien paskelbė Lietuvos banko Ekonomikos ir finansinio stabilumo tarnybos Statistikos departamentas.

Išsamiau apie 2012 m. pirmojo ketvirčio šalies mokėjimų balansą – Lietuvos banko statistikos pranešime (266.7 KB download icon). Lietuvos banko interneto svetainėje taip pat paskelbti išsamūs mokėjimų balanso duomenys.