Lietuvos bankas
2013-01-29

Per 2012 m. gruodžio mėn. pinigų finansinių institucijų (PFI) grynasis išorės turtas sumažėjo 402,0 mln. litų ir buvo lygus 9,7 mlrd. litų. Pinigai P3 per mėnesį padidėjo 858,5 mln. litų, o jų metinis augimo tempas mėnesio pabaigoje buvo 7,2 procento. Pinigų P3 padidėjimą daugiausia lėmė 1,3 mlrd. litų padidėję vienadieniai indėliai. Vidaus kreditas per mėnesį išaugo 486,5 mln. litų padidėjus kreditui kitiems rezidentams ir valdžiai, o per metus jis padidėjo 1,7 mlrd. litų. Kitų PFI paskolų namų ūkiams dalis eurais nuosekliai mažėjo – nuo 73,2 procento (2011 m. gruodžio pabaigoje) iki 71,3 procento (2012 m. gruodžio pabaigoje), atitinkamai didėjant paskolų litais daliai. 

Tokius naujus duomenis šiandien paskelbė Lietuvos banko Ekonomikos ir finansinio stabilumo tarnybos Statistikos departamentas.

Pinigų ir kitų PFI balanso apžvalga –  Lietuvos banko statistikos pranešime (96.7 KB download icon). Lietuvos banko interneto svetainėje taip pat paskelbti pinigų ir kitų PFI balanso duomenys.