Lietuvos bankas
2012-06-15

Sumažėjęs prekybos balanso deficitas ir padidėjęs einamųjų pervedimų balanso perviršis lėmė, kad 2012 m. balandžio mėn., palyginti su kovo mėn., šalies mokėjimų balanso einamosios sąskaitos deficitas (ESD) sumažėjo 712,3 mln. litų. Neigiamas 2012 m. balandžio mėn. mokėjimų balanso finansinės sąskaitos balanso dydis (–25,3 mln. Lt) susidarė dėl to, kad bendrosios grynosios investicijos buvo mažesnės už oficialiųjų atsargų augimą.

Šiuos naujus duomenis šiandien paskelbė Lietuvos banko Ekonomikos ir finansinio stabilumo tarnybos Statistikos departamentas.

Išsamiau apie 2012 m. balandžio mėn. šalies mokėjimų balansą – Lietuvos banko statistikos pranešime (92.6 KB download icon). Lietuvos banko interneto svetainėje taip pat paskelbti išsamūs mokėjimų balanso duomenys.