Lietuvos bankas
2011-03-14

Sumažėjęs einamųjų pervedimų balanso perviršis ir padidėjęs užsienio prekybos deficitas lėmė, kad 2011 m. sausio mėn. šalies mokėjimų balanso einamosios sąskaitos balansas buvo deficitinis ir, palyginti su 2010 m. gruodžio mėn., neigiamas pokytis sudarė 481 mln. litų.

Šiuos naujus duomenis šiandien paskelbė Lietuvos banko Statistikos departamentas.

Išsamiau apie 2011 m. sausio mėn. šalies mokėjimų balansą – Lietuvos banko statistikos pranešime (285.8 KB download icon). Lietuvos banko interneto svetainėje taip pat paskelbti išsamūs mokėjimų balanso duomenys.