Lietuvos bankas
2012-03-27

Aštuoniolika bendrovių, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamose rinkose, išskyrus bankus, pernai IV ketvirtį uždirbo 593,9 mln. Lt grynojo pelno – 185 % daugiau nei 19 pelningai dirbusių bendrovių 2010 m. tuo pačiu laikotarpiu. Pernai IV ketvirtį 13 bendrovių patyrė 153,6 mln. Lt nuostolių – jie padidėjo 51 %, palyginti su 2010 m., kai nuostolingai dirbo 10 bendrovių.

2011 m. pelningai baigė 21 bendrovė. Pagal auditorių dar nepatikrintas ataskaitas, jos uždirbo 1,19 mlrd. Lt grynojo pelno (2010 m. pelningai dirbo 22 bendrovės), grynasis pelnas padidėjo 59 %. Nuostolingai 2011 m. baigė 10 bendrovių (2010 m. – 7). Šios bendrovės pernai patyrė 169,1 mln. Lt grynųjų nuostolių, kurie, palyginti su 2010 m., padidėjo 3 %.

Reikšmingiausią įtaką svariam grynojo pelno augimui 2011 m. IV ketvirtį darė 1 bendrovės – AB „Sanitas“ – uždirbtas grynasis pelnas. Ši bendrovė IV ketvirtį ir 2011 m. uždirbo atitinkamai 473,3 mln. ir 448,9 mln. Lt. Eliminavus AB „Sanitas“ vienkartinių sandorių rezultatą ir įtraukus tik šios bendrovės iš pagrindinės veiklos uždirbtą pelną, visi emitentai 2011 m., neaudituotais duomenimis, uždirbo 612,3 mln. Lt grynojo pelno, arba 7 % daugiau negu 2010 m.

2011 m. IV ketvirtį, palyginti su 2010 m. tuo pačiu laikotarpiu, bendrovių pajamos padidėjo 30 % ir sudarė 3,5 mlrd. Lt, savikaina – atitinkamai 29 % ir 2,66 mlrd. Lt. Per 2011 m. bendrovių pajamos išaugo 40 % ir sudarė 12,9 mlrd. Lt.

Reikšmingą bendrovių pajamų ir sąnaudų augimą, palyginti su 2010 m. rezultatais, nulėmė tai, kad į palyginamuosius duomenis neįtraukti 2010 m. IV ketvirčio ir 2010 m. AB LESTO ir LITGRID AB duomenys. Neįtraukus šių bendrovių 2011 m. duomenų, visų bendrovių pajamos 2011 m. IV ketvirtį ir 2011 m. padidėjo atitinkamai 5 ir 11 % ir sudarė 2,8 mlrd. ir 10,3 mlrd. Lt, o savikaina – atitinkamai 7 ir 13 % ir sudarė 2,2 mlrd. ir 7,8 mlrd. Lt.

Tarp grynąjį rezultatą 2011 m. IV ketvirtį pagerinusių emitentų yra visos pagrindinių medžiagų ir sveikatos priežiūros sektoriams priskirtos bendrovės, dauguma pramoninių gaminių sektoriaus bendrovių ir po vieną ar kelias bendroves beveik iš visų kitų sektorių.

Išsamiau emitentų 2011 m. IV ketvirčio finansiniai rezultatai apžvelgti Lietuvos banko interneto svetainėje (286.9 KB ). Apžvalgoje nagrinėjami konsoliduoti 31 bendrovės 2011 m. finansiniai duomenys.