Lietuvos bankas
2012-01-27

2011 m. gruodžio mėn. pinigų finansinių institucijų (PFI) grynojo išorės turto likutis laikotarpio pabaigoje (toliau – likutis) sumažėjo 2,1 mlrd. litų, tačiau jau ilgiau kaip metai yra teigiamas. Pinigų P3 metinis augimo tempas gruodžio pabaigoje buvo 14,2 procento. Jo likutis per mėnesį dėl sandorių padidėjo 4,3 mlrd. litų, o dėl kitų pokyčių, kurių didžiąją dalį sudarė banko, kuriam atšaukta licencija, perklasifikavimas į nefinansinių korporacijų sektorių, sumažėjo 4,5 mlrd. litų. Paskolų rezidentams, išskyrus PFI, struktūroje dominavo paskolos eurais – mėnesio pabaigoje jos sudarė 69,2 procento visų paskolų ir truputį padidėjo sumažėjusios paskolų litais dalies sąskaita.

Tokius naujus duomenis šiandien paskelbė Lietuvos banko Statistikos departamentas.

Pinigų ir kitų PFI balanso apžvalga – Lietuvos banko statistikos pranešime (72.3 KB download icon). Lietuvos banko interneto svetainėje taip pat paskelbti pinigų ir kitų PFI balanso duomenys.