Lietuvos bankas

Minimalus pradinis ir nuosavas kapitalas

Mokėjimo įstaigų, turinčių neribotos veiklos licenciją, minimalus pradinis kapitalas ir nuosavo kapitalas turi būti:

  • ne mažesnis kaip 20 000 Eur, jeigu mokėjimo įstaiga ketina teikti pinigų perlaidų paslaugas;
  • ne mažesnis kaip 50 000 Eur, jeigu mokėjimo įstaiga ketina teikti mokėjimo inicijavimo paslaugas;
  • ne mažesnis kaip 125 000 Eur, jeigu mokėjimo įstaiga ketina teikti grynųjų pinigų įmokėjimo ar išėmimo, kredito pervedimo ir kt. paslaugas.

Mokėjimo įstaigos nuosavas kapitalas turi būti ne mažesnis už didesnįjį iš dviejų dydžių: pagal pasirinktą metodą apskaičiuotą arba pradinį minimalų nuosavą kapitalą (20 000, 50 000 arba 125 000 Eur).

Nuosavo kapitalo poreikis apskaičiuojamas pagal vieną iš šių metodų:

  • A – pagal pastarųjų 12 mėn. elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų pastoviąsias pridėtines išlaidas;
  • B – pagal mokėjimo paslaugų apyvartos vidurkį;
  • C – pagal palūkanų pajamų, palūkanų išlaidų, komisinių ir kitų mokesčių bei kitų veiklos pajamų sumą.

Kapitalo reikalavimai netaikomi toms mokėjimo įstaigoms, kurios turi ribotos veiklos licenciją arba mokėjimo įstaigos, teikiančios tik sąskaitos informacijos paslaugą, licenciją.

Klientų lėšų apsaugos reikalavimai

Mokėjimo įstaiga, kuri gauna klientų lėšas, privalo jas apsaugoti vienu iš šių būdų:

  • atskirdama nuo savų lėšų ir laikydama atskiroje sąskaitoje, atidarytoje Lietuvos Respublikos kredito įstaigoje (įskaitant užsienio valstybės kredito įstaigos filialą, įsteigtą Lietuvos Respublikoje), kitos valstybės narės kredito įstaigoje, Lietuvos banke arba kitos valstybės narės centriniame banke, arba investuodama į saugų, likvidų ir mažos rizikos turtą;
  • apdrausdama šias lėšas draudimo sutartimi arba gaudama dėl jų garantiją ar laidavimo raštą.

Mokėjimo įstaiga, turinti mokėjimo įstaigos, teikiančios tik sąskaitos informacijos paslaugą, licenciją, ir (arba) mokėjimo įstaiga, turinti licenciją teikti mokėjimo inicijavimo paslaugą, privalo būti apsidraudusios profesinės civilinės atsakomybės draudimu arba turėti kitą lygiavertę atsakomybės užtikrinimo priemonę.

Veiklos apribojimai

Mokėjimo įstaigų, turinčių ribotos veiklos licenciją, įskaitant tarpininkus, už kuriuos jos prisiima visą atsakomybę, per pastaruosius 12 mėn. įvykdytų mokėjimo operacijų sumos vidurkis neturi viršyti 3 000 000 Eur per mėn., ši licencija galioja tik Lietuvos Respublikoje ir turint ją galima teikti tik LR mokėjimų įstatymo 5 straipsnio 1–6 punktuose nurodytas mokėjimo paslaugas.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-05-07