Lietuvos bankas

Remiantis Tarptautinės vertybinių popierių komisijų organizacijos (angl. International Organisation of Security Commissions, IOSCO), nustatančios vertybinių popierių rinkos reguliavimo standartus, 2013 m. paskelbtu finansinių lyginamųjų indeksų principų rinkiniu ir 2018 m. įsigaliojusiu ES reglamentu dėl lyginamųjų indeksų, vykdoma dviejų pagrindinių Europos pinigų rinkų instituto (angl. European Money Markets Institute, EMMI) administruojamų euro zonos palūkanų normų lyginamųjų indeksų – vienos nakties skolinimo eurais palūkanų normų rodiklio EONIA (angl. euro overnight index average) ir vidutinės tarpbankinės palūkanų normos EURIBOR (angl. euro interbank offered rate) – peržiūra.

EONIA – vienos nakties skolinimo eurais sandorių orientacinė palūkanų norma, apskaičiuojama pagal realius sandorius tarpbankinėje rinkoje.

EURIBOR – Europos vidutinė tarpbankinės rinkos skolinimo palūkanų norma.

Įvertinus, ar EONIA ir EURIBOR indeksai atitinka minėtus IOSCO principus, nustatyta, kad, jeigu šie indeksai bus ir toliau skaičiuojami pagal dabartinę metodiką, nuo 2020 m. sausio 1 d. jų taikymas bus ribojamas.

Apie lyginamųjų indeksų svarbą (lietuvių kalba) plačiau skaitykite čia.

[[#ex]]

€STR konsultacijos ir pokyčiai

Vykstant palūkanų normų lyginamųjų indeksų reformai, Nerizikingų euro palūkanų normų darbo grupė, kuriai sekretoriauja Europos Centrinis Bankas (ECB), 2018 m. rugsėjo mėn. paskelbė rekomendaciją EONIA pakeisti euro trumpalaikio skolinimosi norma €STR (angl. euro short-term rate) ir pradėti ją oficialiai skelbti nuo 2019 m. spalio mėn. €STR apskaičiuojama pagal daugiau nei 50 didžiausių euro zonos pinigų finansų įstaigų realių skolinimosi sandorių iš bankų ir finansų bendrovių (pensijų fondų, draudimo įmonių ir turto valdytojų) duomenis, apimančius ir skolinimąsi iš agentų už euro zonos ribų. Šiuo metu ECB interneto svetainėje skelbiama bandomoji €STR versija – pre-€STR.

Iki 2021 m. pabaigos numatomas perėjimo nuo EONIA prie €STR laikotarpis, jis plačiai palaikomas rinkos dalyvių. Po jo EONIA greičiausiai visiškai pakeis €STR. Pereinamuoju laikotarpiu siekiant užtikrinti sklandų EONIA pakeitimo €STR procesą, Nerizikingų euro palūkanų normų darbo grupė rekomenduoja dabartinę EONIA apskaičiavimo metodiką pakeisti taip, kad šis indeksas būtų apskaičiuojamas kaip €STR plius fiksuotasis EONIA ir €STR skirtumas, kuris lygus 0,085 proc. Pagal naująją metodiką skaičiuojamo EONIA pakeitimo €STR laikotarpis truktų nuo 2019 m. spalio mėn. iki 2021 m. pabaigos.

Informacija apie €STR ir Nerizikingų palūkanų normų darbo grupės veiklą (anglų kalba) pateikta toliau lentelėje.

Nerizikingų palūkanų normų darbo grupės ir Europos pinigų rinkų instituto viešosios konsultacijos
2016 m. rugpjūčio mėn.–2016 m. rugsėjo mėn. Konsultacija apie EONIA reformą, konsultacijos klausimus ir atsakymus rasite čia
2017 m. spalio mėn.–2018 m. sausio mėn. Konsultacija apie neužtikrintų sandorių eurais vienos nakties palūkanų normos plėtojimą, konsultacijos klausimus ir atsakymus rasite čia
2018 m. kovo mėn.–2018 m. balandžio mėn. Konsultacija apie neužtikrintų sandorių eurais vienos nakties palūkanų normos apskaičiavimo metodiką, operacinius ir techninius parametrus, konsultacijos klausimus ir atsakymus rasite čia
2019 m. kovo mėn.–2019 m. balandžio mėn. Konsultacija apie Nerizikingų palūkanų normų darbo grupės rekomendacijas dėl EONIA skaičiavimo metodikos pakeitimo ir indekso skelbimo nutraukimo, konsultacijos klausimus ir atsakymus rasite čia
2019 m. gegužės mėn.–2019 m. birželio mėn. Konsultacija apie teisinius EONIA pakeitimo į €STR aspektus, konsultacijos klausimus ir atsakymus rasite čia
2019 m. liepos mėn.  Nerizikingų palūkanų normų darbo grupės rekomendaciją dėl EONIA pakeitimo į €STR teisinių aspektų rasite čia
 


EURIBOR konsultacijos ir pokyčiai

EURIBOR atveju keičiama indekso skaičiavimo metodika. Tikimasi, kad po pakeitimų indeksas atitiks reikalavimus ir bus skaičiuojamas toliau. Pagal naująją metodiką jis būtų skaičiuojamas remiantis realiais sandoriais rinkoje, o pritrūkus šių sandorių, – remiantis kitais atitinkamais rinkos kainų nustatymo šaltiniais.

Finansinių priemonių ir sandorių, nukreipiančių į EURIBOR ar kitą IBOR indeksą, sutartyse, kaip antai ISDA CSA, gali būti numatyta, kokį palūkanų normų indeksą (angl. fallback rate) naudoti, jei pirmasis nebebūtų skaičiuojamas. Tokiu atveju kaip EURIBOR alternatyva būtų siūloma ilgesnei trukmei apskaičiuota €STR.

Informacija apie EMMI vykdomą EURIBOR reformą (anglų kalba) pateikta EMMI interneto svetainėje.

EMMI viešosios konsultacijos 
2015 m. spalio mėn.–2016 m. sausio mėn. Konsultacija apie EURIBOR reformą, konsultacijos klausimus ir atsakymus rasite čia
2018 m. kovo mėn.–2018 m. gegužės mėn. Konsultacija apie mišrią EURIBOR skaičiavimo metodiką, konsultacijos klausimus ir atsakymus rasite čia
2018 m. spalio mėn.–2018 m. lapkričio mėn. Konsultacija apie mišrią EURIBOR skaičiavimo metodiką, konsultacijos klausimus ir atsakymus rasite čia

 

[[#ex]]

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-07-16