Lietuvos bankas

Remiantis Tarptautinės vertybinių popierių komisijų organizacijos (angl. International Organisation of Security Commissions, IOSCO), nustatančios vertybinių popierių rinkos reguliavimo standartus, 2013 m. paskelbtu finansinių lyginamųjų indeksų principų rinkiniu ir 2018 m. įsigaliojusiu ES reglamentu dėl lyginamųjų indeksų, vykdoma dviejų pagrindinių Europos pinigų rinkų instituto (angl. European Money Markets Institute, EMMI) administruojamų euro zonos palūkanų normų lyginamųjų indeksų – vienos nakties skolinimo eurais palūkanų normų rodiklio EONIA (angl. euro overnight index average) ir vidutinės tarpbankinės palūkanų normos EURIBOR (angl. euro interbank offered rate) – peržiūra.

EONIA – vienos nakties skolinimo eurais sandorių orientacinė palūkanų norma, apskaičiuojama pagal realius sandorius tarpbankinėje rinkoje.

EURIBOR – Europos vidutinė tarpbankinės rinkos skolinimo palūkanų norma.

Apie lyginamųjų indeksų svarbą (lietuvių kalba) plačiau skaitykite čia.

[[#ex]]

€STR konsultacijos ir pokyčiai

Vykstant palūkanų normų lyginamųjų indeksų reformai, Nerizikingų euro palūkanų normų darbo grupė 2018 m. rugsėjo mėn. paskelbė rekomendaciją EONIA pakeisti euro trumpalaikio skolinimosi norma €STR (angl. euro short-term rate) ir pradėti ją oficialiai skelbti nuo 2019 m. spalio mėn. €STR apskaičiuojama pagal daugiau nei 50 didžiausių euro zonos pinigų finansų įstaigų realių skolinimosi sandorių iš bankų ir finansų bendrovių (pensijų fondų, draudimo įmonių ir turto valdytojų) duomenis, apimančius ir skolinimąsi iš agentų už euro zonos ribų. Euro trumpalaikio skolinimosi norma €STR nuo 2019 m. spalio 2 d. skelbiama ECB interneto svetainėje. Nerizikingų euro palūkanų normų darbo grupei iki 2021 gegužės 11 d. sekretoriavo Europos Centrinis Bankas (ECB), nuo minėtos datos šią funkciją perėmė Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (ESMA). Daugiau informacijos pateikta ESMA tinklapyje čia

Iki 2021 m. pabaigos numatomas perėjimo nuo EONIA prie €STR laikotarpis, jis plačiai palaikomas rinkos dalyvių. Po jo EONIA greičiausiai visiškai pakeis €STR. Pereinamuoju laikotarpiu siekiant užtikrinti sklandų EONIA pakeitimo €STR procesą, Nerizikingų euro palūkanų normų darbo grupė rekomenduoja dabartinę EONIA apskaičiavimo metodiką pakeisti taip, kad šis indeksas būtų apskaičiuojamas kaip €STR plius fiksuotasis EONIA ir €STR skirtumas, kuris lygus 0,085 proc. Pagal naująją metodiką skaičiuojamo EONIA pakeitimo €STR laikotarpis truktų nuo 2019 m. spalio mėn. iki 2021 m. pabaigos.

Informacija apie €STR ir Nerizikingų euro palūkanų normų darbo grupės veiklą (anglų kalba) pateikta toliau lentelėje.

Nerizikingų euro palūkanų normų darbo grupės ir Europos pinigų rinkų instituto viešosios konsultacijos
2016 m. rugpjūčio – rugsėjo mėn. Konsultacija apie EONIA reformą, konsultacijos klausimus ir atsakymus rasite čia
2017 m. spalio mėn. – 2018 m. sausio mėn. Konsultacija apie neužtikrintų sandorių eurais vienos nakties palūkanų normos plėtojimą, konsultacijos klausimus ir atsakymus rasite čia
2018 m. kovo – balandžio mėn. Konsultacija apie neužtikrintų sandorių eurais vienos nakties palūkanų normos apskaičiavimo metodiką, operacinius ir techninius parametrus, konsultacijos klausimus ir atsakymus rasite čia
2019 m. kovo – balandžio mėn. Konsultacija apie Nerizikingų euro palūkanų normų darbo grupės rekomendacijas dėl EONIA skaičiavimo metodikos pakeitimo ir indekso skelbimo nutraukimo, konsultacijos klausimus ir atsakymus rasite čia
2019 m. gegužės – birželio mėn. Konsultacija apie teisinius EONIA pakeitimo į €STR aspektus, konsultacijos klausimus ir atsakymus rasite čia
2019 m. liepos mėn.  Nerizikingų euro palūkanų normų darbo grupės rekomendaciją dėl EONIA pakeitimo į €STR teisinių aspektų rasite čia
2019 m. rugpjūčio mėn. Darbo grupės rekomendacijos perėjimui nuo EONIA prie €STR. Atkreipiamas dėmesys, kad nuo 2019 m. spalio 2 d. EONIA skelbimo laikas pasikeis nuo „T” dienos 19 val. (Vidurio Europos laiku) į „T+1” dieną 9:15 val. (Vidurio Europos laiku). Nuo 2022 m. sausio 3 d. EONIA nebebus skelbiama. Plačiau skaitykite šiame pranešime spaudai. Darbo grupės rekomendacijas rasite čia
2020 m. liepos – spalio mėn. ECB viešoji konsultacija dėl ilgesnių trukmių €STR skaičiavimo. Konsultaciją rasite čia, o jos rezultatai pateikti čia
2020 m. lapkričio mėn. – 2021 m. sausio mėn. Darbo grupė paskelbė dvi viešąsias konsultacijas: 1. Apie situacijas, kurioms susiklosčius vietoje EURIBOR būtų naudojami pakaitiniai indeksai (angl. fallback trigger events); 2. Apie pakaitinius EURIBOR indeksus, kurie būtų apskaičiuoti pagal €STR. Plačiau skaitykite šiame pranešime spaudai. Konsultacijos rezultatai ir rekomendacijos dėl atsarginių EURIBOR palūkanų normų, apskaičiuotų pagal €STR, pateiktos čia
 


EURIBOR konsultacijos ir pokyčiai

EURIBOR atveju keičiama indekso skaičiavimo metodika. Pagal naująją metodiką indeksas bus skaičiuojamas remiantis realiais sandoriais rinkoje, o pritrūkus šių sandorių, – remiantis kitais atitinkamais rinkos kainų nustatymo šaltiniais.

Finansinių priemonių ir sandorių, nukreipiančių į EURIBOR ar kitą IBOR indeksą, sutartyse, kaip antai ISDA CSA, gali būti numatyta, kokį palūkanų normų indeksą (angl. fallback rate) naudoti, jei pirmasis nebebūtų skaičiuojamas. Tokiu atveju kaip EURIBOR alternatyva būtų siūloma ilgesnei trukmei apskaičiuota €STR.

2019 m. liepos mėn. Belgijos finansinių paslaugų ir rinkų priežiūros institucija (FSMA) pripažino EMMI EURIBOR administratoriumi pagal ES reglamentą dėl lyginamųjų indeksų. Tai reiškia, kad naujoji mišri EURIBOR skaičiavimo metodika atitinka ES reglamento dėl lyginamųjų indeksų reikalavimus ir indeksas, skaičiuojamas pagal naująją metodiką, gali būti naudojamas po 2020 m. sausio 1 d. Daugiau informacijos pateikta čia.  

Informacija apie EMMI vykdomą EURIBOR reformą (anglų kalba) pateikta EMMI interneto svetainėje.

EURIBOR viešosios konsultacijos
2015 m. spalio mėn. – 2016 m. sausio mėn. Konsultacija apie EURIBOR reformą, konsultacijos klausimus ir atsakymus rasite čia
2018 m. kovo – gegužės mėn. Konsultacija apie mišrią EURIBOR skaičiavimo metodiką, konsultacijos klausimus ir atsakymus rasite čia
2018 m. spalio – lapkričio mėn. Konsultacija apie mišrią EURIBOR skaičiavimo metodiką, konsultacijos klausimus ir atsakymus rasite čia
2020 m. lapkričio mėn. – 2021 m. sausio mėn. Apie dvi Nerizikingų euro palūkanų normų darbo grupės viešąsias konsultacijas, susijusias su EURIBOR pakaitinių indeksų taikymu ir apskaičiavimu, skaitykite skiltyje  €STR konsultacijos ir pokyčiai.

 


Kitų lyginamųjų indeksų reformos

Šiuo metu vykdomos ir kitų lyginamųjų indeksų reformos. Keičiami tiek trumpesnės, tiek ilgesnės trukmės lyginamieji indeksai ar jų skaičiavimo metodika. Lentelėje paminėti keli kiti lyginamieji indeksai ir vykdomos reformos.

LIBOR (angl. London interbank offered rate)

2019 m. balandžio 1 d. indeksą skaičiuojanti institucija IBA (ICE Benchmark Administration, Ltd) paskelbė, kad LIBOR skaičiavimo metodika buvo sėkmingai pakeista. Naujoji metodika pagrįsta „krioklio“ principu (angl. waterfall approach), sudarytu iš trijų lygių ir reiškiančiu, kad apskaičiuojant indeksą didžiausias svoris suteikiamas pirmojo lygio duomenims. Pirmasis lygis apima realių sandorių duomenis, antrasis – apskaičiuotus realių sandorių duomenis, trečiasis – bankų ekspertiniu vertinimu pagrįstus duomenis. Vis dėlto IBA nurodė, kad nėra garantijų, jog indeksas bus skaičiuojamas ir po 2021 m. Daugiau informacijos apie LIBOR reformą ir skaičiavimo metodiką pateikta čia.

LIBOR – tai skaičiuojama įvairių terminų (nuo 1 nakties iki 12 mėn.) vidutinė tarpbankinė palūkanų norma, už kurią bankai skolintų lėšų eurais, doleriais ir kitomis pagrindinėmis pasaulio valiutomis Londono tarpbankinėje rinkoje.

SONIA (angl. sterling overnight index average)

2018 m. SONIA indekso skaičiavimo metodika buvo pakeista siekiant atitikti IOSCO principus, kai indekso administravimo funkciją iš WMBA (Wholesale Market Brokers Association) perėmė Anglijos centrinis bankas (Bank of England). Apie SONIA ir indekso skaičiavimo metodikos pokyčius skaitykite čia. Šiuo metu yra svarstomos galimybės skaičiuoti ilgesnių trukmių SONIA indeksą, apie tai skaitykite čia.

SONIA indeksas apskaičiuotas pagal realius sandorius ir rodo vidutines palūkanų normas, kurias moka bankai, siekdami vienai nakčiai pasiskolinti sterlingų iš kitų finansų įstaigų.

SOFR (angl. secured overnight financing rate)

JAV Alternatyvių nerizikingų palūkanų normų komitetas (Alternative Risk Free Rates Committee, ARRC) 2017 m. rekomendavo SOFR kaip alternatyvą USD LIBOR palūkanų normai. Apie ARRC veiklą, SOFR ir planus pakeisti USD LIBOR palūkanų normą skaitykite čia.

SOFR yra vidutinė palūkanų norma, už kurią finansų įstaigos gali pasiskolinti JAV dolerių vienai nakčiai užstatu pateikdamos JAV skolos vertybinius popierius.

 

[[#ex]]

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-07-30