Lietuvos bankas

Eurosistema, kurią sudaro euro zonos nacionaliniai centriniai bankai ir ECB, yra atsakinga už bendrąją euro zonos pinigų politiką. Lietuvos bankas yra Eurosistemos narys nuo 2015 m., kai Lietuva prisijungė prie euro zonos.

Kaip Eurosistemos nariui, Lietuvos bankui tenka svarbus vaidmuo priimant ir įgyvendinant bendrosios pinigų politikos sprendimus.

Lietuvos bankas Eurosistemoje:

  • atstovauja Lietuvai Eurosistemoje priimant bendrosios pinigų politikos sprendimus ir juos įgyvendinant;
  • analizuoja ir aiškina visuomenei, kaip bendroji pinigų politika veikia euro zonos ir Lietuvos ekonomiką;
  • įgyvendina bendrąją pinigų politiką Lietuvoje, taikydamas standartizuotas Eurosistemos pinigų politikos priemones šalies kredito įstaigoms.
  • Eurosistemoje priimami ir įgyvendinami bendrosios pinigų politikos sprendimai


    Būdamas Eurosistemos nariu, Lietuvos bankas aktyviai dalyvauja priimant bendrosios pinigų politikos sprendimus ir juos įgyvendinant. Lietuvos banko valdybos pirmininkas yra ECB valdančiosios tarybos narys. Valdančioji taryba yra pagrindinis sprendimus priimantis organas Eurosistemoje – priima visus svarbiausius pinigų politikos sprendimus. Nacionalinių centrinių bankų valdytojai, kaip Valdančiosios tarybos nariai, rengia ir teikia savo nuomonę savarankiškai, siekdami visos euro zonos gerovės. Lietuvos banko ekspertai atlieka įvairius tyrimus, rengia informaciją ir įžvalgas, reikalingus Lietuvos banko valdybos pirmininko pozicijai priimti.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-06-01