Lietuvos bankas

Nuo 2022 m. sausio 1 d. LIBOR lyginamieji indeksai bus nepalaikomi, išskyrus konkrečių trukmių USD LIBOR. Pereinamasis laikotarpis 1 nakties, 1, 3, 6 ir 12 mėn. USD LIBOR pratęstas iki 2023 m. birželio 30 d. Rinkos dalyviai raginami kuo skubiau pereiti prie alternatyvių indeksų, tačiau jau sudarytoms paskolų sutartims, nustatant taikytiną palūkanų normą, galima toliau naudoti USD LIBOR indeksus iki pereinamojo laikotarpio pabaigos.

[[#ex]]

Kas yra LIBOR (angl. London interbank offered rate)?

LIBOR – tai vidutinė tarpbankinė palūkanų norma, už kurią bankai skolintų lėšų eurais, doleriais ir kitomis pagrindinėmis pasaulio valiutomis Londono tarpbankinėje rinkoje. Šis rodiklis apskaičiuojamas remiantis atrinktų aktyviausių tarpbankinės rinkos dalyvių skelbiamomis palūkanų normomis. 

LIBOR norma buvo plačiai naudojama kaip lyginamasis indeksas paskolų sutartyse, išvestinėse finansinėse priemonėse, taip pat vertinant pinigų rinkos priemones ir kitas investicijas. LIBOR indeksą administruoja ICE Lyginamųjų indeksų administracija (ICE Benchmark Administration, IBA). Indekso skaičiavimas pagrįstas mažiau nei 20 bankų teikiamais duomenimis. Jis skaičiuojamas septynių terminų (1 nakties, 1 savaitės, 1, 2, 3, 6 ir 12 mėn.) ir penkiomis valiutomis (eurais, JAV doleriais, D. Britanijos svarais sterlingų, Japonijos jenomis ir Šveicarijos frankais). 


Kodėl LIBOR nuo 2022 m. sausio 1 d. bus nepalaikomas?

2017 m. Jungtinės Karalystės finansinių paslaugų priežiūros institucijos (angl. Financial Conduct Authority, FCA) ir Anglijos banko Finansinės politikos komitetas (angl. Financial Policy Committee, FPC) pažymėjo, kad aktyvumo mažėjimas tarpbankinio skolinimosi rinkoje kelia rimtų klausimų dėl būsimo LIBOR indekso tvarumo. Buvo pasiektas oficialių institucijų ir duomenis indeksui teikiančių bankų susitarimas dėl indekso palaikymo iki 2021 m. pabaigos. Laikotarpis iki 2021 m. pabaigos – pereinamasis laikotarpis, skirtas bankams bei kitiems rinkos dalyviams atsisakyti LIBOR indekso ir pereiti prie alternatyvių palūkanų normų. Pereinamasis laikotarpis 1 nakties, 1, 3, 6 ir 12 mėn. LIBOR pratęstas iki 2023 m. birželio 30 d.  


LIBOR indeksui alternatyvios palūkanų normos

EURIBOR indeksas Nerizikingų palūkanų normų indeksai Europos Komisijos (EK) nustatoma norma
EURIBOR yra vidutinė tarpbankinė palūkanų norma eurais, nustatoma skirtingų terminų. Atlikus šio indekso peržiūrą ir pritaikius naują skaičiavimo metodiką, EURIBOR atitinka Europos Sąjungos reglamento dėl lyginamųjų indeksų reikalavimus. Nerizikingų palūkanų normų (angl. risk free rates, RFR) indeksai – vienos nakties indeksai, parodantys lėšų kainą įvairiomis valiutomis: eurais – euro short-term rate (€STR), JAV doleriais – secured overnight financing rate (SOFR), Šveicarijos frankais – swiss average rate overnight (SARON), D. Britanijos svarais sterlingų – sterling overnight index average (SONIA) ir kt. Rekomendacijas dėl šių alternatyvių pakaitinių indeksų rengia iš rinkos dalyvių sudarytos nerizikingų palūkanų normų darbo grupės, sukurtos skirtingose jurisdikcijose: euro zonoje – Working Group on Risk-Free Reference Rates for the Euro Area, JAV – Alternative Reference Rates Committee, Šveicarijoje – The National Working Group on CHF Reference Rates, D. Britanijoje – Working Group on Sterling Risk-Free Reference Rates. Šiuo metu yra vertinamos galimybės perskaičiuoti vienos nakties nerizikingų palūkanų normų indeksus ilgesnėms trukmėms.

Pagal 2016 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/1011 dėl indeksų*, prieš naudodamasi įgyvendinimo įgaliojimais pakaitiniam lyginamajam indeksui nustatyti, EK turėtų surengti viešas konsultacijas ir atsižvelgti į atitinkamų suinteresuotųjų subjektų, visų pirma privačiojo sektoriaus darbo grupių, remiamų valdžios institucijų arba centrinio banko, rekomendacijas.


2021 m. spalio 14 d. Europos Komisija priėmė reglamentą (ES) 2021/1847**, nustatantį visuotinai taikytiną LIBOR CHF pakaitinį indeksą – SARON ir maržos konvertavimo vertę. Šis reglamentas privalomas ir tiesiogiai taikomas visose Europos Sąjungos valstybėse narėse, taigi reglamento nuostatas privalės taikyti ir Lietuvoje veikiantys kredito davėjai, kai kredito sutartyje yra nustatytas LIBOR CHF indeksas

*2016 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/1011 dėl indeksų, kurie kaip lyginamieji indeksai naudojami finansinėse priemonėse ir finansinėse sutartyse arba siekiant įvertinti investicinių fondų veiklos rezultatus, kuriuo iš dalies keičiami direktyvos 2008/48/EB ir 2014/17/ES bei Reglamentas (ES) Nr. 596/2014, kurio pakeitimai įsigaliojo 2021 m. vasario 13 d.

**Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/1847 dėl tam tikrų terminų CHF LIBOR pakaitinių normų nustatymo teisės aktai, OL L 374.

Plačiau apie lyginamųjų indeksų reformą.
[[#ex]]

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-10-27