Lietuvos bankas
Tarptautinių sankcijų įgyvendinimas finansų įstaigose
2022-07-21

Tarptautinių sankcijų įgyvendinimas finansų įstaigose

Tarptautinių sankcijų įgyvendinimas finansų įstaigose
0

Lietuvos bankas, pagal kompetenciją atlikdamas rizikos vertinimu pagrįstą FRD priežiūrą, pažymi, kad FRD ne visais atvejaisskiria tinkamą dėmesį tarptautinių sankcijų, ribojamųjų priemonių įgyvendinimui, FRD kyla sunkumų, susijusių su tarptautinių sankcijų, ribojamųjų priemonių įgyvendinimu praktikoje. Šioje Tarptautinių sankcijų įgyvendinimo finansų įstaigose apžvalgoje Lietuvos bankas pateikia pagrindines įžvalgas dėl FRD taikomų priemonių įgyvendinant tarptautines sankcijas, ribojamąsias priemones.

Apžvalgoje remiamasi ES, Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatomis bei gerąja praktika, Lietuvos banko 2021 m. gruodžio – 2022 m. gegužės mėn. atlikta 20 FRD (bankų, elektroninių pinigų įstaigų, mokėjimo įstaigų) Tarptautinių sankcijų stebėsenos sistemų analize, pateikiama Analizės metu pastebėtų gerosios praktikos pavyzdžių, nurodoma atvejų, kada tarptautinių sankcijų įgyvendinimui taikomos priemonės turėtų būti tobulintinos, pavyzdžių.

sankcijos, tarptautinės sankcijos, sankcijų įgyvendinimas, PPTF, PPTFP