Lietuvos bankas
Virselis.JPG
2019-04-29

Metinių finansinių ataskaitų rinkinys (2018 m.)

Virselis.JPG
0

Leidinyje pateikiamas Lietuvos banko metinių finansinių ataskaitų rinkinys, kurį sudaro balansas, pelno (nuostolio) ataskaita ir aiškinamasis raštas, be to, pateikiama nepriklausomų auditorių išvada apie pateiktą Lietuvos banko metinių finansinių ataskaitų rinkinį.