Lietuvos bankas
5107_941b6b241d5e161c684474cdbdec9dee.png
2019-12-18

Makroekonominės prognozės (2019 m. gruodžio mėn.)

5107_941b6b241d5e161c684474cdbdec9dee.png
3

Lietuvos banko sudaromos makroekonominės prognozės yra makroekonometrinio modeliavimo ir ekspertų vertinimo rezultatas. Prognozuojant taikomas struktūrinis makroekonominis modelis, kurį sudaro, prižiūri ir atnaujina Lietuvos banko Ekonomikos departamentas. Modeliavimo rezultatai koreguojami, atsižvelgiant į ekspertų turimas žinias apie ekonomikos struktūros pokyčius, naujausią informaciją apie einamojo ir artimiausio laikotarpių ekonomikos raidą.