Lietuvos bankas
4860_6fd2b27110be8057d66d04fa0f998198.png
2018-03-19

Makroekonominės prognozės (2018 m. kovo mėn.)

4860_6fd2b27110be8057d66d04fa0f998198.png
3.2

Lietuvos banko sudaromos makroekonominės prognozės yra makroekonometrinio modeliavimo ir ekspertų vertinimo rezultatas. Prognozuojant taikomas struktūrinis makroekonominis modelis, kurį sudaro, prižiūri ir atnaujina Lietuvos banko Ekonomikos departamentas. Modeliavimo rezultatai koreguojami, atsižvelgiant į ekspertų turimas žinias apie ekonomikos struktūros pokyčius, naujausią informaciją apie einamojo ir artimiausio laikotarpių ekonomikos raidą.