Lietuvos bankas
4801_e1c41bc1418c564477d8dcab53dd0daa.png
2017-12-19

Makroekonominės prognozės (2017 m. gruodžio mėn.)

4801_e1c41bc1418c564477d8dcab53dd0daa.png
3

Lietuvos banko sudaromos makroekonominės prognozės yra makroekonometrinio modeliavimo ir ekspertų vertinimo rezultatas. Prognozuojant taikomas struktūrinis makroekonominis modelis, kurį sudaro, prižiūri ir atnaujina Lietuvos banko Ekonomikos departamentas. Modeliavimo rezultatai koreguojami, atsižvelgiant į ekspertų turimas žinias apie ekonomikos struktūros pokyčius, naujausią informaciją apie einamojo ir artimiausio laikotarpių ekonomikos raidą.