Lietuvos bankas
2017.06.19 Prognoziu aprasas LT_Page_1.jpg
2017-06-19

Makroekonominės prognozės (2017 m. birželio mėn.)

2017.06.19 Prognoziu aprasas LT_Page_1.jpg
0

Lietuvos banko sudaromos makroekonominės prognozės yra makroekonometrinio modeliavimo ir ekspertų vertinimo rezultatas. Prognozuojant taikomas struktūrinis makroekonominis modelis, kurį sudaro, prižiūri ir atnaujina Lietuvos banko Ekonomikos departamentas. Modeliavimo rezultatai koreguojami, atsižvelgiant į ekspertų turimas žinias apie ekonomikos struktūros pokyčius, naujausią informaciją apie einamojo ir artimiausio laikotarpių ekonomikos raidą.

BVP, infliacija, Eksportas, Importas, kainos, Užimtumo lygis, Darbo užmokestis, darbo rinka, Nedarbo lygis