Lietuvos bankas

Apklausos tikslai, sudarymo metodai ir principai

Lietuvos bankas, siekdamas stebėti ir vertinti Lietuvos mokėjimų rinkoje vyraujančias tendencijas, vykstančius pokyčius ir šalies gyventojų mokėjimo įpročius, kasmet inicijuoja Lietuvos gyventojų apklausą mokėjimų klausimais. Nuo 2013 m., siekiant informuoti visuomenę apie Lietuvos mokėjimų rinką, apklausos pagrindu rengiamos ir Lietuvos banko interneto svetainėje skelbiamos Lietuvos gyventojų apklausų dėl mokėjimo įpročių apžvalgos.

Lietuvos banko užsakymu 2022 m. rugpjūčio–rugsėjo mėn. apklausą atliko viešosios nuomonės ir rinkos tyrimų bendrovė UAB „BERENT Research Baltic“. Apklausos imtis 1 000 respondentų. Apklausa vykdyta tol, kol respondentų pasiskirstymas pagal demografines charakteristikas (lytis, amžius, regionas) atitiko Lietuvos gyventojų visumą. Dalis tyrimo duomenų gali būti lyginami su 2021 m. Lietuvos gyventojų apklausos dėl mokėjimo įpročių apžvalgos duomenimis.

Apklausa vykdyta visoje šalies teritorijoje, tyrimo imtis reprezentuoja 18 metų ir vyresnius Lietuvos gyventojus[1]
[1] Apklausos apžvalgoje pateikiami procentiniai respondentų atsakymai. Naudojant respondentų atsakymus reprezentuojamai gyventojų populiacijai apibūdinti, būtina įvertinti atsakymų paklaidas.
. Apklausoje didmiesčiais vadinami Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai ir Panevėžys, kitais miestais – kiti miestai ir rajonų centrai, o kaimais – kaimo vietovės ir vienkiemiai. Toliau 1, 2 ir 3 lentelėse pateikiamas respondentų pasiskirstymas pagal amžių, gyvenamąją vietą, lytį, asmenines pajamas ir išsilavinimą.
1 lentelė. Respondentų pasiskirstymas pagal amžių[2]
[2] Laikoma, kad respondentas yra tam tikro amžiaus, jeigu šis amžius respondentui suėjo (sueis) 2022 m.
, gyvenamąją vietą ir lytį

Amžiaus grupės

Pasiskirstymas, proc.

Gyvenamoji vieta

Pasiskirstymas, proc.

Lytis

Pasiskirstymas, proc.

18–29 m.

15,3

Kaimas

31,9

Vyras

45,6

30–49 m.

32,9

Miestas

25,9

Moteris

54,4

50 m. ir daugiau

51,8

Didmiestis

42,2

 

 

Iš viso

100,0

Iš viso

100,0

Iš viso

100,0

 

2 lentelė. Respondentų pasiskirstymas pagal asmenines pajamas[3]
[3] Asmeninės pajamos – respondento per mėnesį gaunamos vidutinės asmeninės pajamos (atlyginimas, pensija, pašalpos ir kitos reguliarios pajamos), atskaičius mokesčius.

Asmeninės pajamos, Eur

Pasiskirstymas, proc.

Iki 500

13,8

501–900

27,0

901–1 200

21,4

Daugiau kaip 1 200

21,6

Neturi pajamų

1,0

Nežino, neatsakė

15,2

Iš viso

100,0

 

3 lentelė. Respondentų pasiskirstymas pagal išsilavinimą

Išsilavinimas

Pasiskirstymas, proc.

Pradinis

1,40

Vidurinis, pagrindinis, profesinis

18,10

Aukštesnysis, aukštasis, universitetinis

80,50

Iš viso

100,00

 


1.Apklausos rezultatų apžvalga

Absoliuti dauguma apklaustų Lietuvos gyventojų naudojasi mokėjimo paslaugų teikėjų – daugiausia bankų – paslaugomis. Per 2022 m. tris paskutinius mėn. iki apklausos bent vieno mokėjimo paslaugų teikėjo paslaugomis naudojosi 92 proc. respondentų (2021 m. – 95 %). Respondentų, kurie naudojosi bankų paslaugomis, dalis šiek tiek sumažėjo, o gyventojų, kurie naudojosi el. pinigų įstaigų ar užsienio mokėjimo paslaugų teikėjų (PayPal, N26, Wise ir pan.) paslaugomis, padidėjo (žr. 1 pav.). Gyventojų, kurie naudojosi įmokas grynaisiais ir negrynaisiais pinigais priimančių mokėjimo ir el. pinigų įstaigų paslaugomis, dalis per metus nepakito.

Renkantis mokėjimo paslaugų teikėją devyniems iš dešimties gyventojų buvo svarbu mažesnė paslaugos kaina ir patogumas naudojantis paslaugomis nuotoliniu būdu (internetu ar telefonu). Vis dėlto dauguma gyventojų nebuvo linkę lyginti skirtingų mokėjimo paslaugų teikėjų siūlomų sąlygų. Prieš pradėdami naudotis mokėjimo paslaugomis, jų teikėjų įkainių nelygino 57 proc. mokėjimo paslaugomis besinaudojančių respondentų. Savarankiškai (informacijos ieškodami paslaugų teikėjų interneto svetainėse, paslaugų teikimo vietose ar kitur) įkainius lygino 33 proc. mokėjimo paslaugomis besinaudojančių apklaustųjų. 89 proc. respondentų nurodė, kad, renkantis mokėjimo paslaugų teikėją, jiems yra svarbu mažesnė mokėjimo paslaugos kaina, o 88 proc. įvardijo patogią galimybę šiomis paslaugomis naudotis nuotoliniu būdu (žr. 2 pav.). Galimybė patogiai pasiekti fizinę mokėjimo paslaugų teikimo vietą svarbi 77 proc. apklaustų gyventojų.

Daugelis naudojosi tik vieno mokėjimo paslaugų teikėjo paslaugomis ir nebuvo linkę jo pakeisti. 2022 m. 86 proc. Lietuvos gyventojų turėjo atidarytą mokėjimo sąskaitą Lietuvoje arba užsienyje (2021 m. – 89 %), iš jų net 94 proc. rinkosi ją turėti Lietuvoje veikiančiame banke (2021 m. – 97 %). 48 proc. sąskaitą turinčių respondentų naudojosi vieno, 27 proc. – dviejų, o 10 proc. – trijų ir daugiau mokėjimo paslaugų tiekėjų paslaugomis. Per pastaruosius 12 mėn. galimybę pakeisti savo mokėjimo paslaugų teikėją svarstė, bet jo nepakeitė 14 proc. (2021 m. – 15 %), o pakeitė vos 3 proc. (2021 m. – 6 %) sąskaitą turinčių respondentų. Pagrindinės nepakeitimo priežastys buvo šios: laiko neturėjimas (2022  m. – 29 %, 2021 m. – 26 %), paslaugų teikėjo, kurio įkainiai būtų geresni, neradimas (2022 m. – 28 %, 2021 m. – 33 %) ir naudojimasis kitomis norimo pakeisti mokėjimo paslaugų teikėjo finansinėmis paslaugomis (paskola, indėliu ir kt.) (2022 m. – 21 %, 2021 m. – 22 %).

2022 m. daugiau sąskaitą turinčių respondentų nurodė naudojęsi internetine bankininkyste, išaugo apklaustųjų, kurie prie savo interneto banko jungėsi naudodami mobilųjį parašą, dalis. Internetine bankininkyste Lietuvoje 2022 m. per pastaruosius 3 mėn. iki apklausos vykdymo naudojosi 94 proc. turėjusių sąskaitą asmenų (2021 m. – 88 %). Populiariausia prisijungimo priemonė buvo tam skirta programėlė (pvz., Smart-ID, Google Authenticator) – ja naudojosi 59 proc. sąskaitos turėtojų (2021 m. – 61 %), o kodų generatoriumi ir mobiliuoju parašu – atitinkamai 24 ir 21 proc. sąskaitą turinčių respondentų (2021 m. – atitinkamai 25 ir 16 %). Apie tai, kad sąskaitą galima atsidaryti nuotoliniu būdu, žino 77 proc. respondentų, 43 proc. jų tai jau yra darę.

Reikšmingai padaugėjo sąskaitas turinčių apklaustųjų, kurie naudojosi mokėjimo paslaugų teikėjų sukurtomis mobiliosiomis programėlėmis, dalis, daugiau respondentų mobiliąsias programėles naudojo mokėjimams atlikti. 69 proc. sąskaitas turinčių respondentų naudojosi mokėjimo paslaugų teikėjų sukurtomis mobiliosiomis programėlėmis (2021 m. – 56 %) – 84 proc. besinaudojančių mobiliosiomis programėlėmis jas naudojo informacijai apie sąskaitą ir mokėjimus gauti (sąskaitos likučio tikrinimas, turimų kortelių informacija, sąskaitos išrašas ir kt.) (2021 m. – 90 %), 66 proc. – mokėjimo pavedimams atlikti (2021 m. – 53 %), 36 proc. – mokėjimams išmaniuoju telefonu prekybos vietose atlikti (bekontakčiai mokėjimai telefonu, susiejus telefoną su mokėjimo kortele ir kt.) (2021 m. – 24 %) ir 6 proc. mokėjimams išmaniuoju laikrodžiu, apyranke arba žiedu prekybos vietose atlikti.

Mokėjimo kortelę turėjo devyni iš dešimties sąskaitą turinčių apklaustųjų. Net ir nedideliems mokėjimams (iki 5 Eur) atlikti didesnė dalis apklaustųjų rinktųsi kortelę, o ne grynuosius pinigus. 2022 m. mokėjimo kortelę turėjo 78 proc. visų respondentų (2021 m. – 86 %) ir 90 proc. sąskaitą turinčių apklaustųjų (2021 m. – 96 %). 88 proc. kortelę turinčių respondentų apžvelgiamu laikotarpiu turėjo bent vieną debeto (2021 m. – 94 %), o 32 proc. – bent vieną kredito kortelę (2021 m. – 25 %). Nepaisant mokėjimo sumos, didžioji dalis mokėjimo kortelę turinčių respondentų linkę atsiskaityti fizine kortele (žr. 3 pav.). Labai padaugėjo kortelę turinčių respondentų, kurie pirmenybę teikia mokėjimams išmaniuoju prietaisu, dalis. Išmaniuoju prietaisu, kaip ir grynaisiais pinigais, labiausiai linkstama mokėti mažas sumas.

Dauguma mokėjimo kortelę turinčių apklaustųjų ją vertina kaip patogų, saugų ir spartų atsiskaitymo būdą. Beveik pusei kortelę turinčių respondentų patogiau kontroliuoti savo išlaidas mokant kortele, o beveik trečdaliui – mokant grynaisiais pinigais. 59 proc. bent vieną mokėjimo kortelę turinčių respondentų nurodė, kad, palyginti su kitais mokėjimo būdais, kortele patogu bei lengva atsiskaityti ir saugiau nešiotis su savimi (žr. 4 pav.). Atsiskaitymų mokėjimo kortele spartą, palyginti su kitais mokėjimo būdais, nurodė 63 proc. mokėjimo kortelių turėtojų. 44 proc. bent vieną mokėjimo kortelę turinčių respondentų nurodė, kad, atsiskaitant mokėjimo kortele, patogu kontroliuoti savo išlaidas. Atsiskaitant grynaisiais pinigais išlaidas patogu kontroliuoti 29 proc. mokėjimo kortelę turinčių apklaustųjų.

Palyginti su 2021 m., padaugėjo pasigendančiųjų galimybės atsiskaityti mokėjimo kortele. 80 proc. mokėjimo kortelę turinčių respondentų pasigenda galimybės ja atsiskaityti bent vienoje prekybos ar paslaugų teikimo vietoje (2021 m. – 74 %). Labiausiai šios galimybės pasigendama turguose ir mugėse, grožio ir kosmetologijos įstaigose bei viešajame transporte (žr. 5 pav.). Beveik pusė mokėjimo kortelę turinčių respondentų susidūrė su situacija, kai prekybininkas teikė pirmenybę kažkuriai atsiskaitymo priemonei (dažniausiai – gryniesiems pinigams) (žr. 6 pav.).

Devynių iš dešimties gyventojų mokėjimo kortelės turi bekontakčio mokėjimo funkciją. Pamažu daugėja manančiųjų, kad atsiskaitymas naudojantis išmaniaisiais įrenginiais yra patogus ir saugus. 2022 m. bekontakčio atsiskaitymo funkciją turėjo 91 proc. (2021 m. – 88 %), o ja naudojosi 81 proc. (2021 m. – 76 %) visų mokėjimo kortelę turinčių respondentų. Kaip ir prieš metus, 2022 m. bekontakčio atsiskaitymo funkciją patogia arba greičiau patogia laikė 88 proc. mokėjimo kortelę turinčių apklaustųjų, iki 69 proc. padaugėjo manančiųjų, kad bekontakčio atsiskaitymo funkcija yra saugi (2021 m. – 63 %) (žr. 7 pav.). Palyginti su ankstesniais metais, padaugėjo bent vieną kortelę turinčių apklaustųjų, manančių, kad atsiskaityti išmaniuoju prietaisu yra patogu (2022 m. – 61 %, 2021 m. – 58 %) ir saugu (2022 m. – 53 %, 2021 m. – 48 %).

Neturintys mokėjimo sąskaitos respondentai, kaip ir praėjusiais metais, dažniausiai mokėjo įmokas grynaisiais pinigais, o jos neturėjo, nes nejautė poreikio. 2022 m. 55 proc. Lietuvoje sąskaitos neturėjusių apklaustųjų per mėnesį iki apklausos vykdymo naudojosi mokėjimo paslaugų teikėjų paslaugomis (2021 m. – 66 %), 36 proc. įmokas už paslaugas (komunalines ar kt.) grynaisiais pinigais mokėjo mokėjimo ar el. pinigų įstaigose (2021 m. – 57 %), 21 proc. šias operacijas atliko grynaisiais pinigais banko ar kredito unijos skyriuje (2021 m. – 13 %). Didžioji dalis mokėjimo sąskaitos neturinčių respondentų jos neturėjo todėl, kad nejautė poreikio (žr. 8 pav.). Net tris kartus (nuo 31 % 2021 m. iki 10 % 2022 m.) sumažėjo dalis sąskaitos neturinčių ir pajamas grynaisiais pinigais gavusių apklaustųjų.

Septyni iš devynių apklaustųjų, mokėdami už prekes ir paslaugas, pirmenybę teikė el. mokėjimo priemonėms – net pusė visų respondentų nurodė grynaisiais pinigais atsiskaitantys tik tada, kai tai yra vienintelis mokėjimo būdas. Net 77 proc. apklaustųjų teigė, kad, atsiskaitant už prekes ir paslaugas, mokėjimo kortelės ar kiti el. atsiskaitymo būdai jiems yra priimtinesni nei grynieji pinigai: 52 proc. grynaisiais pinigais atsiskaito tik tada, kai tai yra vienintelis būdas, kurį priima pardavėjas (2021 m. – 33 %), dar 25 proc. nurodė mokantys įvairiai, tačiau dažniau mokėjimo kortelėmis ar kitais el. atsiskaitymo būdais (2021 m. – 17 %) (žr. 9 pav.). Gryniesiems pinigams pirmenybę teikia tik 80 m. ir vyresni gyventojai. Per paskutinius 3 mėn. internetinėje parduotuvėje pirko 78 proc. apklaustųjų (2021 m. – 62 %). Populiariausias atsiskaitymo už internetu pirktas prekes būdas tebėra internetinė bankininkystė (mokėjimą pirkėjas inicijavo iš savo mokėjimo sąskaitos interneto banke arba per tarpininką) (2022 m. – 85 %, 2021 m. – 75 %).

Gyventojai grynaisiais pinigais dažniausiai apsirūpina pasiimdami jų iš savo sąskaitos. Dėl įstatymų pokyčių sumažėjo reguliariai gaunančiųjų pajamas grynaisiais pinigais. 2022 m. 87 proc. apklaustų Lietuvos gyventojų nurodė reguliariai gaunantys grynųjų pinigų (2021 m. – 93 %). 77 proc. respondentų grynųjų pinigų pasiima iš savo sąskaitos naudodamiesi mokėjimo kortele (2021 m. – 74 %), 9 proc. pajamas gauna grynaisiais pinigais (pensiją, socialines išmokas, autorinį atlyginimą ir kt.) (2021 m. – 21 %), 12 proc. grynųjų pinigų gauna iš kitų fizinių asmenų Lietuvoje ar užsienyje (šeimos narių, giminių, draugų ar kt.) (2021 m. – 18 %). 2022 m. įsigaliojęs reikalavimas darbo užmokestį mokėti tik į banko sąskaitą buvo neaktualus arba neturėjo įtakos 71 proc. apklaustųjų įpročiams, 19 proc. respondentų teigė dažniau pradėję atsiskaityti kortele, 11 proc. dažniau pasiima grynųjų pinigų iš banko sąskaitos.

Padidėjo gyventojų, kurie turėjo grynųjų pinigų nenumatytiems atvejams, dalis, sumažėjo naudojančiųjų grynuosius pinigus kasdieniams pirkiniams. Grynuosius pinigus kasdienėje veikloje naudoja 96 proc. apklaustųjų (2021 m. – 92 %) (žr. 10 pav.). Sumažėjo respondentų, naudojančių grynuosius pinigus kasdieniams pirkiniams ir grynaisiais pinigais atsiskaitančių už namuose teikiamas paslaugas, dalys. Šiek tiek išaugo grynaisiais pinigais atsiskaitančiųjų už ne namuose teikiamas paslaugas (pvz., grožio, sveikatos priežiūros, medicinos, autoserviso paslaugas) ir net 12 proc. punktų (iki 55 %) padidėjo dalis apklaustųjų, kurie turi grynųjų pinigų pinginėje nenumatytiems atvejams (pvz., jei sutriktų informacinių technologijų (IT) sistemos ir nebūtų galimybės atsiskaityti kortele). Grynuosius pinigus taupymui laiko 11 proc. apklaustųjų (2021 m. – 12 %).

Absoliuti dauguma sąskaitas turinčių gyventojų, norėdami pasiimti grynųjų pinigų, naudojosi bankomatais, pusė sąskaitų turėtojų per mėnesį išsigrynina iki 250 Eur. Per keturias savaites iki apklausos grynųjų pinigų pasiėmė 78 proc. visų mokėjimo sąskaitą turinčių respondentų (2021 m. – 84 %). 94 proc. apklaustųjų, kurie šiuo laikotarpiu naudojosi grynųjų pinigų pasiėmimo paslauga, grynųjų pinigų pasiėmė iš bankomato (2021 m. – 80 %), 12 proc. naudojosi tarpininkų paslaugomis (pasiėmė grynųjų pinigų Lietuvos pašto skyriuose, „Perlo“ terminaluose arba prekybos centrų kasose) (2021 m. – 18 %), o 7 proc. pinigų išsigrynino mokėjimo paslaugų teikėjo padalinyje (2021 m. – 3 %). Per mėnesį vidutiniškai išsigrynina iki 250 Eur 51 proc., 251–500 Eur – 25 proc. apklaustų mokėjimo sąskaitą turinčių gyventojų (žr. 11 pav.). Grynųjų pinigų per paskutines keturias savaites iš savo sąskaitos nepasiėmė 21 proc., o jų dažniausiai apskritai nepasiima 13 proc. mokėjimo sąskaitą turinčių respondentų.

Devyniems iš dešimties grynųjų pinigų pasiėmimo paslauga besinaudojančių apklaustųjų pinigų išsigryninimo vieta neatrodė sunkiai pasiekiama, trys iš keturių manė, kad per pastarąjį pusmetį galimybės pasiimti grynųjų pinigų nepasikeitė. 66 proc. pinigų gryninimosi paslauga besinaudojančių respondentų nurodė, kad jiems bankomatas yra lengvai arba labai lengvai pasiekiamas (žr. 12 pav.). Tarpininką lengvai arba labai lengvai pasiekiamu laikė 39 proc., ši paslauga nebuvo aktuali 35 proc. respondentų. Bankomatai buvo sunkiai arba labai sunkiai pasiekiami 10 proc. apklaustųjų: taip atsakė 6 proc. miesto ir 16 proc. kaimo gyventojų. Tarpininkai buvo sunkiai arba labai sunkiai pasiekiami 5 proc. respondentų: taip atsakė 8 proc. miesto ir 3 proc. kaimo gyventojų. Tiek bankomatas, tiek tarpininkas buvo sunkiai arba labai sunkiai pasiekiamas 4 proc. grynųjų pinigų pasiėmimo paslauga besinaudojančių apklaustųjų. 73 proc. šia paslauga besinaudojančių apklaustųjų mano, kad per paskutinius 6 mėn. galimybės pasiimti grynųjų pinigų iš bankomato dėl patogesnėje vietoje įrengto bankomato nepasikeitė, 8 proc. nurodė, kad jos padidėjo, 7 proc. teigė, kad jos sumažėjo, o 10 proc. tai buvo neaktualu. Apie iniciatyvą Lietuvos regionuose šiemet įrengti 100 papildomų bankomatų nurodė žinantys 62 proc. pinigų gryninimosi paslauga besinaudojančių apklaustųjų, 23 proc. teigė apie tokią iniciatyvą negirdėję, o 14 proc. ji buvo neaktuali.

Sąskaitos papildymo grynaisiais pinigais paslauga keturios savaitės iki apklausos naudojosi tik trečdalis sąskaitą turinčių apklaustųjų. Paskutinį mėnesį iki apklausos 27 proc. mokėjimo sąskaitą turinčių apklaustųjų sąskaitos papildymą grynaisiais pinigais atliko per bankomatus (2021 m. – 28 %), 4 proc. mokėjimo paslaugų teikėjo padalinyje (2021 m. – 2 %), 3 proc. naudojosi tarpininko paslaugomis („Perlo“ terminaluose) (2021 m. – 3 %), o 67 proc. jų šia paslauga nesinaudojo (2021 m. – 68 %).

Trečdalis sąskaitą turinčių respondentų teigė mokėjimo paslaugoms išleidžiantys iki 2 Eur per mėnesį, tačiau keturi iš dešimties respondentų manė išleidžiantys per daug. 33 proc. sąskaitą turinčių apklaustųjų atsakė, kad už mokėjimo paslaugas sumoka 1–2 Eur per mėnesį, 13 proc. – kad jų išlaidos sudaro 3–5 Eur, 39 proc. negalėjo pasakyti, kiek jiems šios paslaugos kainuoja (žr. 14 pav.). Vos 12 proc. mokėjimo sąskaitą turinčių apklaustųjų nurodė, kad mokėjimo paslaugos kainuoja mažai, dar 34 proc. teigė, kad jų sumokama suma atitinka gaunamas paslaugas, ir net 42 proc. nurodė, kad šios paslaugos kainuoja per daug (žr. 15 pav.). Vis dėlto 20 proc. respondentų, manančių, kad mokėjimo paslaugos jiems kainuoja per daug, per mėnesį šioms paslaugoms išleidžia iki 2 Eur, dar 40 proc. jų apskritai nežinojo, kiek išleidžia (žr. 16 pav.). 23 proc. respondentų, kurie savo išlaidas mokėjimo paslaugoms vertino kaip per dideles, sutiktų už šias paslaugas mokėti po 1 Eur, 11 proc. – po 2 Eur, 21 proc. – daugiau negu 2 Eur, o 18 proc. jų teigė norintys šioms paslaugoms neišleisti nieko (žr. 17 pav.).

2022 m. mokėjimo paslaugų krepšelį buvo pasirinkę daugiau kaip šeši iš dešimties sąskaitą turinčių apklaustųjų. Per metus padidėjo mokėjimo paslaugų krepšelių žinomumas ir sumažėjo manančiųjų, kad pasirinkę krepšelį už mokėjimo paslaugas mokės brangiau. 2022 m. 63 proc. (2021 m. – 67 %) sąskaitą turėjusių apklaustųjų buvo pasirinkę mokėjimo paslaugų krepšelius. Standartiniais įkainiais, kaip ir 2021 m., naudojosi 25 proc., o nežinojusiųjų, kokią kainodarą yra pasirinkę, dalis per metus taip pat nepakito (10 %). Net 40 proc. mokėjimo krepšeliu besinaudojančių respondentų savo mokėjimo paslaugų išlaidas vertino kaip per dideles. Nepasirinkusieji mokėjimo paslaugų krepšelio dažniausiai aiškino to nepadarę todėl, kad manė, jog, pasirinkę mokėjimo paslaugų krepšelį, už mokėjimo paslaugas mokėsiantys daugiau, nei moka dabar (2022 m. – 22 %, 2021 m. – 29 %), kiti nepasirinko dėl informacijos apie mokėjimo paslaugų krepšelius trūkumo, laiko stokos ir kitų priežasčių (žr. 18 pav.). Kaip ir 2021 m., 2022 m. 52 proc. sąskaitą turėjusių apklaustųjų nurodė, kad mokėjimo paslaugų kainodara jiems buvo visada arba dažniausiai aiški ir 18 proc. – dažniau arba visada neaiški (2021 m. – 18 %). 27 proc. sąskaitą turėjusių respondentų mokėjimo paslaugų kainodarą įvardijo kaip kartais aiškią, kartais neaiškią (2021 m. – 28 %).

Su sukčiavimais mokėjimų srityje susidūrusių respondentų dalis nepakito. Kaip ir 2021 m., 2022 m. 10 proc. apklaustųjų per paskutinius 12 mėn. buvo susidūrę su sukčiavimu, vagyste ar apgaule, susijusia su bet kokiomis mokėjimo priemonėmis, 5 proc. respondentų buvo susidūrę su sukčiavimais, susijusiais su mokėjimo kortelėmis (pavogta mokėjimo kortelė, PIN kodas, bandyta nuotoliniu būdu be kortelės savininko sutikimo nuskaityti lėšas iš mokėjimo kortelės ar pan.), 3 proc. – su sukčiavimais, susijusiais su internetine bankininkyste (įsilaužta į internetinę bankininkystę, apgaule patvirtintas pervedimas sukčiams ar pan., išskyrus atvejus, kai prarandami pinigai dėl nesėkmingų investicijų) ir 2 proc. – su sukčiavimais, susijusiais su grynaisiais pinigais (pavogti pinigai ar pan.). 73 proc. apklaustųjų manė, kad kovai su sukčiavimu padėtų, jeigu, prieš patvirtindamas mokėjimą, paslaugų teikėjas patikrintų, ar sąskaita priklauso nurodytam gavėjui, neigiamai tokį funkcionalumą vertino tik 4 proc. respondentų.

Kriptoturtas aktualus labai mažai respondentų daliai – dažniausiai investavimui. 2022 m. su kriptoturtu susijusiomis paslaugomis naudojasi vos 2 proc. visų respondentų, 5 proc. yra bandę, bet aktyviai nesinaudoja, dar 6 proc. kriptoturtu domisi, bet kol kas dar nieko neįsigijo. Žino, kas yra kriptoturtas, bet šia tema nesidomi, 53 proc. apklaustųjų, 19 proc. jų yra apie jį girdėję, bet nežino, kas tai yra, o 9 proc. respondentų apskritai neteko apie tokį turtą girdėti. Iš 64 respondentų, kurie nurodė naudoję arba naudojantys kriptoturtą, 73 proc. teigė naudoję jį investavimui, o 13 proc. – atsiskaitymams, nesusijusiems su investavimu.


2.Pagrindiniai paveikslai

Mokėjimo paslaugų teikėjų paslaugomis 2022 m. naudojosi 92 proc. apklaustųjų: sumažėjo gyventojų, kurie naudojosi Lietuvoje veikiančiais bankais, ir padaugėjo apklaustųjų, besinaudojusių sąskaitas atidarančių el. pinigų įstaigų ar užsienio mokėjimo paslaugų teikėjų paslaugomis.

1 pav. Respondentų naudojimasis skirtingų mokėjimo paslaugų teikėjų paslaugomis

Šaltinis: Lietuvos banko skaičiavimai.

Pastabos: galimi keli atsakymai; suma viršija 100 proc.; 2022 m. apklausta 1 000 respondentų.

Rinkdamiesi mokėjimo paslaugų teikėją, devyni iš dešimties respondentų atsižvelgia į nuotolinių paslaugų patogumą ir mažesnę paslaugų kainą, beveik aštuoniems iš dešimties apklaustųjų svarbus fizinės mokėjimo paslaugų teikimo vietos pasiekiamumas.

2 pav. Mokėjimo paslaugų teikėjo pasirinkimą lemiančios priežastys

Šaltinis: Lietuvos banko skaičiavimai.

Pastabos: 2022 m. apklausta 1 000 respondentų; klausimai pateikti respondentams tik 2022 m., nėra palyginamumo su 2021 m.

2022 m. mokėjimo kortelę turintys respondentai jai teikė pirmenybę prieš kitas mokėjimo priemones nepriklausomai nuo atsiskaitymo sumos. Reikšmingai padaugėjo apklaustųjų, pirmenybę teikiančių atsiskaitymams išmaniuoju telefonu ar kitais išmaniaisiais prietaisais.

3 pav. Bent vieną mokėjimo kortelę turinčių respondentų pirmenybinis atsiskaitymo būdas

Šaltinis: Lietuvos banko skaičiavimai.

Pastabos: 2022 m. apklausta 1 000 respondentų; skliausteliuose pateikti 2021 m. duomenys.

Daugelis respondentų mokėjimo kortelę vertina kaip patogiausią, sparčiausio atsiskaitymo ir saugiausią mokėjimo priemonę. Trečdaliui apklaustųjų kontroliuoti savo išlaidas patogiausia atsiskaitant grynaisiais pinigais.

4 pav. Skirtingų atsiskaitymo būdų privalumai bent vieną mokėjimo kortelę turinčių respondentų vertinimu

Šaltinis: Lietuvos banko skaičiavimai.

Pastabos: galimi keli atsakymai; suma viršija 100 proc.; 2022 m. apklausti 776 respondentai, turėję mokėjimo kortelę; dėl skirtingos apklausos metodikos nėra palyginamumo su 2021 m.

2022 m., palyginti su 2021 m., padaugėjo gyventojų, pasigendančių galimybės atsiskaityti mokėjimo kortele bent vienoje vietoje. Gyventojai labiausiai pasigedo galimybės atsiskaityti mokėjimo kortele turguose ir mugėse bei grožio ir kosmetologijos įstaigose.

5 pav. Prekybos ir paslaugų teikimo vietos, kuriose respondentai pasigenda galimybės atsiskaityti mokėjimo kortele

Šaltinis: Lietuvos banko skaičiavimai.

Pastabos: galimi keli atsakymai; suma viršija 100 proc.; 2022 m. apklausti 776 respondentai, turėję mokėjimo kortelę.

Beveik pusė kortelę turinčių respondentų teigė kažkada susidūrę su situacija, kai prekybininkas bandė paveikti jų mokėjimo būdą: beveik trims iš dešimties apklaustųjų buvo pasiūlyta nuolaida už mokėjimą grynaisiais pinigais, o du iš dešimties galėjo atsiskaityti kortele tik pirkinio vertei viršijus nustatytą sumą.

6 pav. Situacijos, su kuriomis respondentai susidūrė norėdami atsiskaityti

Šaltinis: Lietuvos banko skaičiavimai.

Pastabos: galimi keli atsakymai; suma viršija 100 proc., 2022 m. apklausti 776 respondentai, turėję mokėjimo kortelę.

Daugeliui apklaustųjų bekontakčio atsiskaitymo kortele funkcija atrodo ir patogi, ir saugi. Atsargiau vertinami atsiskaitymai išmaniuoju prietaisu, tačiau ir šį atsiskaitymo būdą patogiu ir saugiu laiko daugiau negu pusė apklaustųjų.

7 pav. Respondentų vertinimas, ar bekontakčiai atsiskaitymai ir atsiskaitymai išmaniuoju įrenginiu yra patogūs ir saugūs

Šaltinis: Lietuvos banko skaičiavimai.

Pastabos: 2022 m. apklausti 776 respondentai, turėję mokėjimo kortelę; skliausteliuose pateikti 2021 m. duomenys.

Pagrindinės priežastys, kodėl respondentai neturi mokėjimo sąskaitos, 2022 m. buvo poreikio nebuvimas ir per dideli sąskaitos tvarkymo mokesčiai. Reikšmingai sumažėjo apklaustųjų, kurie gauna pajamas grynaisiais pinigais, nepasitiki el. pinigų įstaigomis, nėra jiems patogioje vietoje paslaugos teikėjo padalinio ir neturinčių sąskaitos todėl, kad ją turi šeimos narys.

8 pav. Priežastys, dėl kurių respondentai neturi mokėjimo (einamosios) sąskaitos

Šaltinis: Lietuvos banko skaičiavimai.

Pastabos: galimi keli atsakymai; suma viršija 100 proc., 2022 m. apklausta 140 atsiskaitomosios sąskaitos neturinčių respondentų.

Daugiau nei 50 proc. padidėjo dalis respondentų, kurie teikia pirmenybę mokėjimo kortelėms ir kitiems el. atsiskaitymo būdams. Tik du iš dešimties apklaustųjų atsiskaitydami pirmenybę teikia gryniesiems pinigams, daugiau negu pusė grynaisiais pinigais atsiskaito tik tada, kai tai yra vienintelis mokėjimo būdas.

9 pav. Respondentų prioritetinis atsiskaitymo būdas

Šaltinis: Lietuvos banko skaičiavimai.

Pastabos: 2022 m. apklausta 1 000 respondentų; skliausteliuose pateikti 2021 m. duomenys.

Grynuosius pinigus kasdienėje veikloje naudoja 96 proc. apklaustųjų. Per metus reikšmingai padidėjo gyventojų, kurie turi grynųjų pinigų nenumatytiems atvejams, dalis ir sumažėjo gyventojų, atsiskaitančių grynaisiais pinigais už kasdienius pirkinius bei namuose teikiamas paslaugas, dalys. Devintadalis nurodė, kad taupo grynaisiais pinigais.

10 pav. Respondentų grynųjų pinigų naudojimas kasdienėje veikloje

Šaltinis: Lietuvos banko skaičiavimai.

Pastabos: galimi keli atsakymai; suma viršija 100 proc.; 2022 m. apklausta 1 000 respondentų.

Grynuosius pinigus iš savo mokėjimo sąskaitos reguliariai pasiima 82 proc. mokėjimo sąskaitą turinčių apklaustųjų. Tik 7 proc. respondentų nurodė kas mėnesį iš savo sąskaitos išsigryninantys daugiau nei 500 Eur.

11 pav. Respondentų vidutiniškai per mėnesį pasiimama grynųjų pinigų suma

Šaltinis: Lietuvos banko skaičiavimai.

Pastaba: 2022 m. apklausta 860 mokėjimo sąskaitą turinčių respondentų.

2022 m. bankomatas atrodo sunkiai arba labai sunkiai pasiekiamas vienam iš dešimties, o tarpininkas, leidžiantis pasiimti grynųjų pinigų, – mažiau nei vienam iš devyniolikos grynųjų pinigų pasiėmimo paslauga besinaudojančių apklaustųjų. Tiek bankomatas, tiek tarpininkas atrodo sunkiai pasiekiami vienam iš dvidešimt šešių apklaustųjų.

12 pav. Bankomato arba tarpininko pasiekiamumas norint pasiimti iš sąskaitos grynųjų pinigų

Šaltinis: Lietuvos banko skaičiavimai.

Pastabos: 2022 m. apklaustas 681 pinigų gryninimosi paslauga besinaudojantis respondentas; nėra palyginamumo su 2021 m.

2022 m. didžioji dalis mokėjimo sąskaitą turinčių respondentų paskutinį mėnesį iki apklausos naudojosi mokėjimo pavedimų, įmokų mokėjimo ir grynųjų pinigų paėmimo iš sąskaitos paslaugomis. Tik mažiau nei trečdalis apklaustųjų naudojosi grynųjų pinigų įmokėjimo į sąskaitą paslauga.

13 pav. Sąskaitas turinčių respondentų naudojimasis mokėjimo paslaugomis mėnesį iki apklausos

Šaltinis: Lietuvos banko skaičiavimai.

Pastabos: galimi keli atsakymai; suma viršija 100 proc.; 2022 m. apklausta 860 mokėjimo sąskaitą turėjusių respondentų.

Trečdalis respondentų mokėjimo paslaugoms išleidžia ne daugiau kaip 2 Eur per mėnesį, o keturi iš dešimties respondentų savo mėnesinių mokėjimo paslaugų išlaidų nežino.

14 pav. Mokėjimo paslaugoms respondentų išleidžiama suma per mėnesį

Šaltinis: Lietuvos banko skaičiavimai.

Pastaba: 2022 m. apklausta 860 mokėjimo sąskaitą turėjusių respondentų.

2022 m. mokėjimo paslaugų kaina buvo patenkinti 46 proc. apklaustųjų, 42 proc. respondentų savo mokėjimo paslaugų išlaidas vertina kaip per dideles.

15 pav. Respondentų pasitenkinimas savo mokėjimo paslaugų išlaidomis

Šaltinis: Lietuvos banko skaičiavimai.

Pastaba: 2022 m. apklausta 860 mokėjimo sąskaitą turėjusių respondentų.

Keturi iš dešimties respondentų, manančių, kad per daug sumoka už mokėjimo paslaugas, nurodė nežinantys, kiek už jas sumoka. Vienas iš dešimties savomokėjimo paslaugų išlaidomis  nepatenkintų respondentų joms išleidžia 1 Eur per mėnesį.

16 pav. Mokėjimo paslaugoms išleidžiama suma per mėnesį respondentų, kurie šias savo išlaidas vertina kaip per dideles

Šaltinis: Lietuvos banko skaičiavimai.

Pastaba: 2022 m. apklausti 359 respondentai, kurie teigia, kad mokėjimo ir sąskaitos tvarkymo paslaugos kainuoja per daug.

23 proc. apklaustųjų, kurie teigia, kad mokėjimo paslaugos kainuoja per daug, nurodė, kad jiems priimtina mokėjimo paslaugų kaina būtų 1 Eur per mėnesį, 21 proc. sutiktų mokėti daugiau negu 2 Eur, o 18 proc. norėtų, kad šios paslaugos būtų nemokamos.

17 pav. Respondentams, kurie savo išlaidas vertina kaip per dideles, priimtinas mėnesinis mokestis už mokėjimo paslaugas

Šaltinis: Lietuvos banko skaičiavimai.

Pastaba: 2022 m. apklausti 359 respondentai, kurie teigia, kad mokėjimo ir sąskaitos tvarkymo paslaugos kainuoja per daug.

2022 m. sumažėjo respondentų, kuriems trūksta informacijos apie mokėjimo paslaugų krepšelį, o du iš dešimties apklaustųjų nurodė nepasirinkę mokėjimo paslaugų krepšelio, nes mano, kad, pasirinkę jį, už mokėjimo paslaugas mokės brangiau.

18 pav. Priežastys, kodėl respondentai nepasirinko mokėjimo paslaugų krepšelio

Šaltinis: Lietuvos banko skaičiavimai.

Pastabos: galimi keli atsakymai; suma viršija 100 proc.; 2022 m. apklausta 319 mokėjimo paslaugų krepšelio nepasirinkusių respondentų.


3.Atsakymų į pagrindinius klausimus rezultatai

1 lentelė. Būdai, kuriais naudodamiesi respondentai reguliariai (bent kartą per mėnesį) gauna grynųjų pinigų

(proc.)

Iš viso

Grynųjų pinigų pasiima iš savo sąskaitos (naudojantis mokėjimo kortele) – iš bankomato, klientų aptarnavimo skyriuje ar kitur (pvz. „Perlo“ terminaluose, parduotuvių kasose)

77

Grynųjų pinigų gauna iš kitų fizinių asmenų Lietuvoje ar užsienyje

12

Grynųjų pinigų negauna, nesinaudoja grynaisiais pinigais

12

Pajamas (pensiją, socialines išmokas, autorinį atlyginimą, kita) gauna grynaisiais pinigais

9

Kitaip

1

Nežino, neatsakė

1

Pastabos: apklausta 1 000 respondentų; respondentai gali nurodyti kelis atsakymus; suma viršija 100 proc.

2 lentelė. Veiklos, kuriose respondentai dažniausiai naudoja grynuosius pinigus

(proc.)

Iš viso

Grynųjų pinigų turi nenumatytiems atvejams

55

Už ne namuose teikiamas paslaugas (grožio, sveikatos priežiūros, medicinines paslaugas ir kt.)

40

Kasdieniams pirkiniams

39

Pramogoms (maitinimo paslaugas teikiančioje įstaigoje, viešbutyje ir pan.)

18

Labdarai, dovanoms, vaikams kišenpinigiams

17

Už namuose arba namų aplinkoje teikiamas paslaugas (valytoja, auklė ir pan.)

15

Komunaliniams, telefono arba interneto mokesčiams

13

Taupymui grynaisiais pinigais

11

Būsto nuomai

4

Kitiems tikslams

4

Mokesčiui už darželį, mokslą ar studijas

1

Nenaudoja grynųjų pinigų

4

Nežino, neatsakė

0

Pastabos: apklausta 1 000 respondentų; respondentai gali nurodyti kelis atsakymus; suma viršija 100 proc.

3 lentelė. Respondentams priimtinesnis atsiskaitymo už prekes ir paslaugas būdas

(proc.)

Iš viso

Mokėjimo kortelės ar kiti el. atsiskaitymo būdai (grynaisiais pinigais atsiskaito tik tada, kai tai yra vienintelis būdas, kurį priima pardavėjas)

52

Įvairus (tačiau didesnę dalį sudaro mokėjimo kortelės ar kiti el. atsiskaitymo būdai)

25

Įvairus (tačiau didesnę dalį sudaro grynieji pinigai)

12

Grynieji pinigai (praktiškai visada atsiskaito grynaisiais pinigais)

10

Pastaba: apklausta 1 000 respondentų.

4 lentelė. Respondentų naudojimasis mokėjimo paslaugų teikėjų paslaugomis per paskutinius 3 mėn.

(proc.)

Iš viso

Lietuvoje veikiančiais bankais (bankų filialais)

71

Lietuvoje veikiančiomis mokėjimo ar el. pinigų įstaigomis, priimančiomis įmokas (grynaisiais ir negrynaisiais pinigais), pvz., spaudos kioskais, „Perlo“ terminalais, parduotuvių „Maxima“ kasomis, „Viena sąskaita“ ir pan.

37

Lietuvoje veikiančiomis el. pinigų įstaigomis, atidarančiomis el. pinigų sąskaitas savo klientams, pvz., Paysera ir pan.

26

Užsienio mokėjimo paslaugų teikėjais – užsienio bankais, PayPal, N26, Wise ir pan.

17

Nesinaudojo nė viena iš jų

7

Lietuvoje veikiančiomis kredito unijomis

4

Nežino, neatsakė

1

Pastabos: apklausta 1 000 respondentų; respondentai gali nurodyti kelis atsakymus; suma viršija 100 proc.

5 lentelė. Respondentų įpročiai, prieš pasirenkant mokėjimo paslaugų teikėją, palyginti jų įkainius

(proc.)

Iš viso

Paslaugų įkainių nelygina

57

Įkainius lygina informacijos ieškodami savarankiškai paslaugų teikėjų interneto svetainėse, paslaugų teikimo vietose ar kitur

33

Įkainius lygina naudodamiesi Lietuvos banko įkainių palyginimo skiltimi interneto svetainėje

8

Nežino, neatsakė

3

Pastabos: apklausta 930 respondentų, kurie per pastaruosius 3 mėn. naudojosi bent vieno mokėjimo paslaugų teikėjo paslaugomis; respondentai gali nurodyti kelis atsakymus; suma viršija 100 proc.

6 lentelė. Svarbiausi veiksniai respondentams renkantis mokėjimo paslaugų teikėją

(proc.)

Visiškai nesvarbu

Labiau nesvarbu, nei svarbu

Labiau svarbu, nei nesvarbu

Labai svarbu

Mažesnė mokėjimo paslaugų kaina

3

8

26

63

Patogiai pasiekiama fizinė mokėjimo paslaugų teikimo vieta

9

14

28

49

Patogi galimybė mokėjimo paslaugomis naudotis nuotoliniu būdu (internetu, telefonu)

6

5

18

70

Pastabos: apklausta 1 000 respondentų; respondentai gali nurodyti vieną atsakymą eilutėje.

7 lentelė. Galimybės dalyje finansų įstaigų atsidaryti sąskaitą nuotoliniu būdu, kai nereikia atvykti į finansų įstaigą, žinomumas

(proc.)

Iš viso

Žino apie tokią galimybę, tačiau neteko atsidaryti mokėjimo sąskaitos nuotoliniu būdu

44

Žino apie tokią galimybę, atsidarė mokėjimo sąskaitą nuotoliniu būdu

33

Nežino tokių finansų įstaigų, kuriose būtų galima atsidaryti mokėjimo sąskaitą nuotolinių būdu

16

Nežino, neatsakė

8

Pastaba: apklausta 1 000 respondentų.

8 lentelė. Respondentų, turinčių mokėjimo (einamąją) sąskaitą (gali būti ir bendra su kitu asmeniu), dalis

(proc.)

Iš viso

Turi atidarytą sąskaitą Lietuvoje veikiančiame banke

81

Turi atidarytą sąskaitą pas užsienio mokėjimo paslaugų teikėją – banke, PayPal, Wise, N26 ir pan.

16

Turi atidarytą sąskaitą Lietuvoje veikiančioje el. pinigų įstaigoje (pvz., Paysera ir kt.)

10

Turi atidarytą sąskaitą Lietuvoje veikiančioje kredito unijoje

6

Neturi

11

Nežino, neatsakė

3

Pastabos: apklausta 1 000 respondentų; respondentai gali nurodyti kelis atsakymus; suma viršija 100 proc.

9 lentelė. Respondentų mokėjimo įpročių pokyčiai šiais metais įsigaliojus reikalavimui darbo užmokestį mokėti tik pavedimu į sąskaitą

(proc.)

Iš viso

Niekaip nepasikeitė

62

Pradėjo dažniau atsiskaityti mokėjimo kortele

19

Tenka dažniau pasiimti grynųjų pinigų iš sąskaitos

11

Neaktualu, darbo užmokesčio negauna

9

Kita

1

Neatsakė

0

Pastabos: apklausta 1 000 respondentų; respondentai gali nurodyti kelis atsakymus; suma viršija 100 proc.

10 lentelė. Priežastys, dėl kurių respondentai neturi mokėjimo (einamosios) sąskaitos

(proc.)

Iš viso

Nėra poreikio

34

Per dideli mokėjimo sąskaitos tvarkymo mokesčiai

12

Kita

11

Gauna pajamas grynaisiais pinigais (darbo užmokestis, autorinis atlyginimas, pensija ir kt.)

10

Sąskaitos atidarymas atrodo per daug sudėtingas procesas

4

Nepasitiki kitais sąskaitą atidarančiais mokėjimo paslaugų teikėjais (el. pinigų įstaigomis)

4

Nepasitiki bankais (kredito unijomis)

4

Asmeninę sąskaitą turi kitas namų ūkio narys

3

Vietovėje, kur gyvena, nėra patogioje vietoje bankų / kredito unijų padalinių

2

Nežino, neatsakė

22

Pastabos: apklausta 140 mokėjimo sąskaitos neturėjusių respondentų; respondentai gali nurodyti kelis atsakymus; suma viršija 100 proc.

11 lentelė. Paslaugos, kuriomis naudojosi mokėjimo sąskaitos neturėję respondentai per paskutines 4 sav.

(proc.)

Iš viso

Mokėjo įmokas už paslaugas grynaisiais pinigais mokėjimo ar el. pinigų įstaigoje (pvz., „Perlo“ terminaluose, parduotuvių „Maxima“ kasose ar kitur)

36

Mokėjo įmokas už paslaugas ar atliko pavedimus grynaisiais pinigais banke (kredito unijoje)

21

Per paskutines 4 sav. tokiomis paslaugomis nesinaudojo

36

Nežino, neatsakė

9

Pastabos: apklausta 140 mokėjimo sąskaitos neturėjusių respondentų; respondentai gali nurodyti kelis atsakymus; suma viršija 100 proc.

12 lentelė. Mokėjimo paslaugų teikėjų, pas kuriuos respondentai turi mokėjimo (einamąją) sąskaitą, skaičius

(proc.)

Iš viso

Turi sąskaitą tik viename banke ar kredito unijoje

48

Turi sąskaitą dviejuose bankuose ar kredito unijose

27

Turi sąskaitą trijuose ir daugiau bankuose ar kredito unijose

10

Nežino, neatsakė

15

Pastaba: apklausta 860 mokėjimo sąskaitą turėjusių respondentų.

13 lentelė. Respondentų, kuriems darbdavys leidžia pasirinkti norimą mokėjimo paslaugų teikėją darbo užmokesčiui gauti, dalis

(proc.)

Iš viso

Leidžia pasirinkti bet kokį mokėjimo paslaugų teikėją Lietuvoje arba užsienyje (darbdaviui aš nurodžiau savo pasirinkto paslaugų teikėjo sąskaitą darbo užmokesčiui gauti)

37

Leidžia, tačiau tik Lietuvoje veikiantį banką, kredito uniją ar el. pinigų įstaigą

26

Nedirba

21

Neleidžia

9

Nežino, neatsakė

5

Kita

2

Darbdavio mokamo darbo užmokesčio į banko ar kredito unijos sąskaitą negaunu

0

Pastaba: apklausta 860 mokėjimo sąskaitą turėjusių respondentų.

14 lentelė. Respondentų, per paskutinius 12 mėn. svarsčiusių pakeisti banką ar kredito uniją Lietuvoje, dalis

(proc.)

Iš viso

Nesvarstė

82

Svarstė, tačiau nepakeitė

14

Svarstė ir per 12 mėn. pakeitė

3

Nežino, neatsakė

1

Pastaba: apklausta 860 mokėjimo sąskaitą turėjusių respondentų.

15 lentelė. Priežastys, lėmusios respondento sprendimą nekeisti savo mokėjimo paslaugų teikėjo Lietuvoje

(proc.)

Iš viso

Neturėjo tam laiko, bet ketino tai padaryti artimiausioje ateityje

29

Nerado kito mokėjimo paslaugų teikėjo, kurio paslaugų įkainiai būtų geresni

28

Negalėjo, nes norimame pakeisti banke ar kredito unijoje naudojosi kitomis finansinėmis paslaugomis, kai yra reikalinga sąskaita

21

Pernelyg sudėtingas keitimo procesas

17

Nerado kito mokėjimo paslaugų teikėjo, kurio paslaugų kokybė būtų geresnė

12

Trūksta informacijos – nežinojo, kaip tai padaryti

8

Gyvenamojoje vietovėje nėra kitų mokėjimo paslaugų teikėjų padalinių

6

Kita

3

Nežino, neatsakė

2

Pastabos: apklaustas 121 respondentas, per paskutinius 12 mėn. svarstęs pakeisti kredito įstaigą, kurioje turi sąskaitą, tačiau to nepadarė; respondentai gali nurodyti kelis atsakymus; suma viršija 100 proc.

16 lentelė. Respondentų, žinančių, kad, norint pakeisti banką, jiems pakanka kreiptis į naują banką ar kredito uniją, kurie už juos atliks visus reikalingus sąskaitos perkėlimo veiksmus, dalis

(proc.)

Iš viso

Nežino

53

Žino

45

Neatsakė

2

Pastaba: apklausta 860 mokėjimo sąskaitą turėjusių respondentų.

17 lentelė. Respondentų dažniausiai naudojamai mokėjimo sąskaitai Lietuvoje taikomas mokėjimo paslaugų apmokestinimo būdas

(proc.)

Iš viso

Paslaugų krepšelis, kai už fiksuotą mokestį suteikiamas nustatytas mokėjimo paslaugų skaičius

63

Standartiniai mokėjimo paslaugų įkainiai, kai mokamas mėnesinis sąskaitos tvarkymo mokestis ir už kiekvieną mokėjimo operaciją atskirai

25

Nežino, neatsimena

10

Neatsakė

2

Pastaba: apklausta 860 mokėjimo sąskaitą turėjusių respondentų.

18 lentelė. Priežastys, lėmusios respondento sprendimą nesirinkti mokėjimo paslaugų krepšelio

(proc.)

Iš viso

Mano, kad pasirinkę mokėjimo paslaugų krepšelį už mokėjimo paslaugas mokės daugiau, nei moka dabar

22

Girdėjo apie galimybę, tačiau trūksta informacijos apie mokėjimo paslaugų krepšelius arba nežino, kaip juos pasirinkti

20

Neturėjo tam laiko, bet ketina tai padaryti artimiausioje ateityje

19

Nežino, neatsimena

16

Nėra girdėję apie galimybę pasirinkti mokėjimo paslaugų krepšelį

16

Mokėjimo paslaugų teikėjas nesiūlo mokėjimo paslaugų krepšelio

6

Neatsakė

5

Kita

3

Pastabos: apklausta 319 mokėjimo paslaugų krepšelio nepasirinkusių sąskaitą banke ar kredito unijoje Lietuvoje turėjusių respondentų; respondentai gali nurodyti kelis atsakymus; suma viršija 100 proc.

19 lentelė. Respondentų požiūris į mokėjimo paslaugoms taikomą kainodarą (sąskaitos tvarkymas, mokėjimo kortelės išdavimas, pavedimai, įmokos ir pan.)

(proc.)

Iš viso

Dažniau aiški

36

Kartais aiški, kartais neaiški

27

Visada aiški

16

Dažniau neaiški

12

Visada neaiški

6

Nežino, neatsakė

2

Pastaba: apklausta 860 mokėjimo sąskaitą turėjusių respondentų.

20 lentelė. Respondentų vidutinės mėnesinės mokėjimo paslaugų išlaidos visiems teikėjams

(proc.)

Iš viso

Neatsakė

39

1 Eur

20

2–3 Eur

18

4–10 Eur

14

11 Eur ir daugiau

9

Pastaba: apklausta 860 mokėjimo sąskaitą turėjusių respondentų.

21 lentelė. Sąskaitos tvarkymo ir mokėjimo paslaugų išlaidų dydžio vertinimas

(proc.)

Iš viso

Paslaugos kainuoja per daug

42

Sumokama suma verta gaunamų paslaugų apimties ir kokybės

34

Paslaugos kainuoja mažai

12

Nežino, neatsakė

12

Pastaba: apklausta 860 mokėjimo sąskaitą turėjusių respondentų.

22 lentelė. Priimtinos mėnesinės mokėjimo paslaugų išlaidos respondentams, kurie savo išlaidas šioms paslaugoms vertina kaip per dideles

(proc.)

Iš viso

Neatsakė

27

1 Eur

23

Nenorėtų mokėti nieko

18

2–3 Eur

16

4–10 Eur

12

11 Eur ir daugiau

4

Pastaba: apklausta 860 mokėjimo sąskaitą turėjusių respondentų.

23 lentelė. Respondentų naudojimasis grynųjų pinigų paėmimo iš sąskaitos paslaugomis per paskutinį mėnesį prieš apklausą

(proc.)

Iš viso

Naudojantis bankomatu

73

Per paskutines 4 sav. nesinaudojo (neėmė grynųjų pinigų iš sąskaitos)

21

Naudojantis tarpininkų paslaugomis (Lietuvos pašto skyriuose, „Perlo“ terminaluose, prekybos centrų kasose)

10

Mokėjimo paslaugų teikėjo padalinyje

5

Nežino, neatsakė

1

Pastabos: apklausta 860 mokėjimo sąskaitą turėjusių respondentų; respondentai gali nurodyti kelis atsakymus; suma viršija 100 proc.

24 lentelė. Vidutinė grynųjų pinigų suma, kurią respondentai pasiima iš savo sąskaitos per mėnesį

(proc.)

Iš viso

251–500 Eur

25

51–150 Eur

22

151–250 Eur

17

Grynųjų pinigų iš sąskaitos dažniausiai neima

13

1–50 Eur

12

501–1 000 Eur

6

Nežino, neatsakė

5

Virš 1 000 Eur

1

Pastaba: apklausta 860 mokėjimo sąskaitą turėjusių respondentų.

25 lentelė. Respondentų, žinančių apie iniciatyvą Lietuvos regionuose 2022 m. įrengti 100 papildomų bankomatų, dalis

(proc.)

Iš viso

Žino apie iniciatyvą

62

Nežino apie iniciatyvą

23

Neaktualu

14

Nežino, neatsakė

2

Pastaba: apklausta 860 mokėjimo sąskaitą turėjusių respondentų.

26 lentelė. Respondentų, norinčių pasiimti iš savo sąskaitos grynųjų pinigų, galimybės pasiekti bankomatą

(proc.)

Iš viso

Lengvai

35

Labai lengvai

31

Nei lengvai, nei sunkiai

23

Sunkiai

7

Labai sunkiai

3

Neaktualu

1

Nežino, neatsakė

0

Pastaba: apklaustas 681 grynųjų pinigų pasiėmimo paslaugomis besinaudojantis respondentas.

27 lentelė. Respondentų vertinimas, ar padaugėjo galimybių pasiimti grynųjų pinigų iš savo sąskaitos dėl patogesnėje vietoje įrengto bankomato

(proc.)

Iš viso

Situacija nepasikeitė

73

Neaktualu

10

Galimybių padaugėjo

8

Galimybių sumažėjo

7

Nežino, neatsakė

2

Pastaba: apklaustas 681 grynųjų pinigų pasiėmimo paslaugomis besinaudojantis respondentas.

28 lentelė. Respondentų, norinčių pasiimti iš savo sąskaitos grynųjų pinigų, galimybės pasiekti tarpininką (pvz. „Perlo“ terminalą, Lietuvos pašto skyrių, prekybos centro kasą ir kt.)

(proc.)

Iš viso

Neaktualu

35

Lengvai

24

Nei lengvai, nei sunkiai

19

Labai lengvai

15

Sunkiai

4

Nežino, neatsakė

2

Labai sunkiai

1

Pastaba: apklaustas 681 grynųjų pinigų pasiėmimo paslaugomis besinaudojantis respondentas.

29 lentelė. Priežastys, kurios skatintų respondentus naudotis grynųjų pinigų pasiėmimo iš tarpininkų paslaugomis

(proc.)

Iš viso

Nėra tokių paslaugų poreikio

41

Jei grynųjų pinigų pasiėmimas iš tarpininkų įeitų į pasirinktą mokėjimo paslaugų krepšelį (pvz., „Perlo“ terminaluose), t. y. papildomai nekainuotų

28

Jei nebūtų ribojama galima pasiimti grynųjų pinigų suma vienos operacijos metu

18

Jei nebūtų nustatyta minimali pirkinio suma (pvz., prekybos centrų „Maxima“, „Iki“, „Rimi“ ir kitų kasose) norint pasiimti grynųjų pinigų

18

Trūksta informacijos apie galimybę pasiimti grynųjų pinigų iš tarpininkų

11

Nežino, neatsakė

4

Kita

1

Pastabos: apklausta 860 sąskaitą turėjusių respondentų; respondentai gali nurodyti kelis atsakymus; suma viršija 100 proc.

30 lentelė. Respondentų naudojimasis mokėjimo sąskaitos papildymo grynaisiais pinigais paslaugomis per paskutinį mėnesį prieš apklausą

(proc.)

Iš viso

Per paskutines 4 sav. nesinaudojo (neįmokėjo grynųjų pinigų į sąskaitą)

67

Grynųjų pinigų įmokėjimas bankomate

27

Grynųjų pinigų įmokėjimas mokėjimo paslaugų teikėjo padalinyje

4

Grynųjų pinigų įmokėjimas naudojantis tarpininkų paslaugomis („Perlo“ terminaluose)

3

Nežino, neatsakė

2

Pastabos: apklausta 860 sąskaitą turėjusių respondentų; respondentai gali nurodyti kelis atsakymus; suma viršija 100 proc.

31 lentelė. Respondentų naudojimasis įmokų (pvz., už komunalinius mokesčius, ryšio ar kitas paslaugas, kurioms sumokėti yra naudojamas įmokos kodas) paslaugomis per paskutinį mėnesį prieš apklausą

(proc.)

Iš viso

Mokėjo įmokas už paslaugas internetu komunalinių ar kitų paslaugų teikėjo interneto svetainėje naudodamiesi kortele ar mokėjimo pavedimu, kai nukreipiamas į interneto banką automatiškai

62

Mokėjo įmokas už paslaugas internetu naudodamiesi bankų, kredito unijų ar mokėjimo įstaigų (pvz., „Viena sąskaita“) sukurtomis specializuotomis įmokų formomis interneto banke, pasirinkdami apmokėti gautą el. sąskaitą

31

Naudojosi el. sąskaitų su automatiniu apmokėjimu paslauga

29

Mokėjo įmokas už paslaugas (komunalines ar kitas) grynaisiais pinigais mokėjimo ar el. pinigų įstaigose (pvz., spaudos kioskuose, „Perlo“ terminaluose, „Maxima“ kasose ar kitur)

10

Per paskutines 4 sav. nesinaudojo

8

Mokėjo įmokas už paslaugas (komunalines ar kitas) grynaisiais pinigais banke / kredito unijoje

2

Nežino, neatsakė

2

Pastabos: apklausta 860 sąskaitą turėjusių respondentų; respondentai gali nurodyti kelis atsakymus; suma viršija 100 proc.

32 lentelė. Respondentų naudojimasis mokėjimo pavedimų paslaugomis per paskutinį mėnesį prieš apklausą

(proc.)

Iš viso

Mokėjimo pavedimą atliko internetu (internetinėje bankininkystėje ar mobiliojoje programėlėje)

84

Gavo mokėjimo pavedimą į savo sąskaitą

28

Per paskutines 4 sav. pavedimų paslaugomis nesinaudojo

6

Mokėjimo pavedimą atliko kredito įstaigos (banko ar kredito unijos) padalinyje

4

Nežino, neatsakė

2

Pastaba: apklausta 860 sąskaitą turėjusių respondentų; respondentai gali nurodyti kelis atsakymus; suma viršija 100 proc.

33 lentelė. Respondentų vidutiniškai atliekamų mokėjimo pavedimų ir įmokų skaičius per mėnesį

(proc.)

Iš viso

4–9

37

Nežino, neatsakė

18

10–19

18

1–3

17

20 ar daugiau

6

Neatlieka

3

Pastaba: apklausta 860 sąskaitą turėjusių respondentų.

34 lentelė. Respondentų, kurie per paskutinius 3 mėn. naudojosi internetine bankininkyste, prisijungimo būdai

(proc.)

Iš viso

Naudojosi ir prisijungė tam skirta programėle

59

Prisijungė su kodų generatoriumi

24

Prisijungė su el. parašu, kuris įdiegtas mobiliajame telefone

21

Prisijungė su el. parašu, esančiu asmens tapatybės kortelėje

2

Nesinaudojo internetine bankininkyste per paskutinius 3 mėn.

1

Visai nesinaudojo internetine bankininkyste

3

Nežino, neatsakė

1

Pastabos: apklausta 860 sąskaitą turėjusių respondentų; respondentai gali nurodyti kelis atsakymus; suma viršija 100 proc.

35 lentelė. Mokėjimo paslaugų teikėjų sukurtų mobiliųjų programėlių naudojimas

(proc.)

Iš viso

Informacijai apie sąskaitą ir mokėjimus gauti (sąskaitos likučio tikrinimas, turimų kortelių informacija, sąskaitos išrašas ir kita)

58

Mokėjimo pavedimams atlikti (mokėjimams siųsti)

46

Mokėjimams prekybos vietose atlikti išmaniojo telefono aparatu (bekontakčiai mokėjimai telefonu, susiejus telefoną su mokėjimo kortele, kita)

25

Mokėjimams prekybos vietose atlikti išmaniuoju laikrodžiu, apyranke, žiedu

4

Nesinaudoja mobiliosiomis programėlėmis

26

Nežino, neatsakė

4

Pastabos: apklausta 860 sąskaitą turėjusių respondentų; respondentai gali nurodyti kelis atsakymus; suma viršija 100 proc.

36 lentelė. Respondentų, turinčių mokėjimo korteles, dalis

(proc.)

Iš viso

Debeto kortelės

80

Kredito kortelės

29

Neturi jokių mokėjimo kortelių

4

Nežino, neatsakė

5

Pastabos: apklausta 860 sąskaitą turėjusių respondentų; respondentai gali nurodyti kelis atsakymus; suma viršija 100 proc.

37 lentelė. Respondentų turimų debeto kortelių skaičius

(proc.)

Iš viso

Viena kortelė

55

Dvi kortelės

20

Nė vienos kortelės

15

Trys ar daugiau kortelių

5

Neatsakė

5

Pastaba: apklausta 860 sąskaitą turėjusių respondentų.

38 lentelė. Respondentų turimų kredito kortelių skaičius

(proc.)

Iš viso

Nė vienos kortelės

65

Viena kortelė

27

Dvi kortelės

2

Trys ar daugiau kortelių

1

Neatsakė

5

Pastaba: apklausta 860 sąskaitą turėjusių respondentų.

39 lentelė. Atsiskaitymo mokėjimo kortele, grynaisiais pinigais ar išmaniuoju telefonu prekybos vietose pasirinkimas atsižvelgiant į mokėjimo sumą

(proc.)

Mokėjimo kortele

Grynaisiais pinigais

Išmaniuoju telefonu ar kitu išmaniuoju prietaisu (laikrodžiu, žiedu)

Nežino, neatsakė

Mokėjimai iki 5 Eur

41

35

19

5

Mokėjimai nuo 5 iki 25 Eur

55

19

20

5

Mokėjimai nuo 25 iki 100 Eur

69

11

15

5

Mokėjimai daugiau kaip 100 Eur

72

9

13

6

Pastabos: apklausti 776 mokėjimo kortelę turėję respondentai; respondentai gali nurodyti vieną atsakymą eilutėje.

40 lentelė. Respondentų įvardytos atsiskaitymo mokėjimo kortele ir grynaisiais pinigais savybės

(proc.)

Mokėjimo kortele arba išmaniuoju telefonu

Išmaniuoju telefonu ar kitu išmaniuoju prietaisu (laikrodžiu, žiedu)

Grynaisiais pinigais

Vienodai

Nežino, neatsakė

Patogumas

59

18

14

22

1

Išlaidų kontrolė

44

14

30

18

3

Sparta

63

23

10

14

2

Saugumas nešiojantis

59

22

8

16

4

Pastabos: apklausti 776 mokėjimo kortelę turėję respondentai; respondentai gali nurodyti vieną atsakymą eilutėje.

41 lentelė. Mokėjimo kortelių su bekontakčio atsiskaitymo funkcija populiarumas

(proc.)

Iš viso

Turi ir ja naudojasi

81

Turi, tačiau nesinaudoja

10

Neturi

7

Nežino, neprisimena, neatsakė

2

Pastaba: apklausti 776 mokėjimo kortelę turėję respondentai.

42 lentelė. Respondentų įvardytos mokėjimo kortelėje įdiegtos bekontakčio atsiskaitymo funkcijos savybės

(proc.)

Visiškai sutinku

Greičiau sutinku

Greičiau nesutinku

Visiškai nesutinku

Nežino, neatsakė

Patogumas

71

17

5

3

4

Saugumas

38

32

19

7

3

Pastabos: apklausti 776 mokėjimo kortelę turėję respondentai; respondentai gali nurodyti vieną atsakymą eilutėje.

43 lentelė. Respondentų įvardytos atsiskaitymo išmaniuoju prietaisu (telefonu, laikrodžiu ar kt.) savybės

(proc.)

Visiškai sutinku

Greičiau sutinku

Greičiau nesutinku

Visiškai nesutinku

Nežino, neatsakė

Patogumas

35

26

14

8

17

Saugumas

26

27

18

12

17

Pastabos: apklausti 776 mokėjimo kortelę turėję respondentai; respondentai gali nurodyti vieną atsakymą eilutėje.

44 lentelė. Prekių ir paslaugų vietos, kuriose respondentai pasigenda galimybės atsiskaityti mokėjimo kortele

(proc.)

Iš viso

Turgūs, mugės

63

Grožio ir kosmetologijos įstaigos

52

Viešasis transportas

37

Taksi ir kiti privatūs vežėjai

30

Valstybės institucijos

23

Sveikatos paslaugų įstaigos

20

Maitinimo paslaugų įstaigos norint palikti arbatpinigių

14

Pramogų paslaugų įstaigos

13

Maitinimo paslaugų įstaigos atsiskaitant už paslaugas

12

Nepasigenda nė vienoje vietoje

18

Nežino, neatsakė

2

Kita

1

Pastabos: apklausti 776 mokėjimo kortelę turėję respondentai; respondentai gali nurodyti kelis atsakymus; suma viršija 100 proc.

45 lentelė. Situacijos, su kuriomis teko susidurti respondentams mokant kortele už prekes ar paslaugas

(proc.)

Iš viso

Neteko susidurti su minimais atvejais

51

Man buvo pasiūlyta nuolaida už tai, kad mokėčiau grynaisiais pinigais, o ne mokėjimo kortele

28

Mokėjimo kortele buvo leidžiama atsiskaityti tik tuo atveju, jei pirkinio vertė viršijo prekybininko nustatytą sumą

22

Man buvo pasiūlyta nuolaida už tai, kad mokėčiau mokėjimo kortele, o ne grynaisiais pinigais

6

Nežino, neatsakė

1

Pastabos: apklausti 776 mokėjimo kortelę turėję respondentai; respondentai gali nurodyti kelis atsakymus; suma viršija 100 proc.

46 lentelė. Respondentų vertinimas, jeigu visose fizinėse prekybos vietose būtų privaloma sudaryti galimybę atsiskaityti negrynaisiais pinigais, paliekant galimybę atsiskaityti grynaisiais pinigais

(proc.)

Iš viso

Vertina labai gerai

61

Vertina gerai

19

Vertina nei gerai, nei blogai

9

Vertina labai blogai

6

Vertina blogai

3

Nežino, neatsakė

3

Pastaba: apklausta 1 000 respondentų.

47 lentelė. Respondentų, per paskutinius 3 mėn. pirkusių prekių arba paslaugų el. parduotuvėje, dalis

(proc.)

Iš viso

Pirko

78

Nepirko

20

Nežino, neatsakė

2

Pastaba: apklausta 1 000 respondentų.

48 lentelė. Respondentų, per paskutinius 3 mėn. pirkusių prekių arba paslaugų el. parduotuvėje, naudotas atsiskaitymo būdas

(proc.)

Iš viso

Mokėjo naudodamiesi internetine bankininkyste

85

Mokėjo mokėjimo kortele internetu

31

Mokėjo mokėjimo kortele kurjeriui, įvykdžiusiam užsakymą, naudodamiesi kortelių skaitytuvu

12

Mokėjo grynaisiais pinigais kurjeriui, įvykdžiusiam užsakymą

4

Mokėjo mobiliuoju telefonu

4

Nežino, neatsakė

1

Kitaip

0

Pastabos: apklausti 782 respondentai, per paskutinius 3 mėn. pirkę prekių arba paslaugų el. parduotuvėje; respondentai gali nurodyti kelis atsakymus; suma viršija 100 proc.

49 lentelė. Respondentų mokėjimo įpročių pokyčiai dėl COVID-19 viruso pandemijos

(proc.)

Iš viso

Mokėjimo įpročiai nepasikeitė

63

Daugiau mokėjimų atlieku mokėjimo kortele arba išmaniuoju įrenginiu

32

Daugiau mokėjimų atlieku grynaisiais pinigais

3

Nežino, neatsakė

3

Pastaba: apklausta 1 000 respondentų.

50 lentelė. Respondentų susidūrimas su sukčiavimu, vagyste ar apgaule, susijusia su mokėjimais per paskutinius 12 mėn.

(proc.)

Iš viso

Nebuvo susidūrę

84

Buvo susidūrę (susiję su mokėjimo kortelėmis)

5

Buvo susidūrę (susiję su internetine bankininkyste)

3

Buvo susidūrę (susiję su grynaisiais pinigais)

2

Kita

2

Nežino, neatsakė

5

Pastaba: apklausta 1 000 respondentų; respondentai gali nurodyti kelis atsakymus; suma viršija 100 proc.

51 lentelė. Respondentų vertinimas, ar kovai su sukčiavimu būtų naudinga, jeigu, inicijuojant mokėjimą internetu arba mobiliąja programėle, paslaugų teikėjas patikrintų, ar sąskaita priklauso nurodytam gavėjui

(proc.)

Iš viso

Vertina labai gerai

53

Vertina gerai

21

Nežino, neatsakė

13

Vertina nei gerai, nei blogai

10

Vertina blogai

3

Vertina labai blogai

1

Pastaba: apklausta 1 000 respondentų.

52 lentelė. Respondentų įvardytas kriptoturto žinomumas

(proc.)

Iš viso

Žino, kas yra kriptoturtas, bet nesidomi

53

Girdėjo, bet nežino, kas tai yra

19

Neteko apie tokį turtą girdėti

9

Domisi kriptoturtu, bet dar neįsigijo

6

Bandė naudotis, bet aktyviai nesinaudoja

5

Naudojasi kriptoturtu (pvz., įsigijo, keitėsi, investavo, atsiskaitė ir pan.)

2

Nežino, neatsakė

7

Pastaba: apklausta 1 000 respondentų.

53 lentelė. Respondentų įvardyta kriptoturto naudojimo paskirtis

(proc.)

Iš viso

Kriptoturtą yra naudoję investavimui

73

Kriptoturtą yra naudoję atsiskaitymams

13

Kriptoturtą yra naudoję kažkam kitam

2

Nežino, neatsakė

14

Pastaba: apklausti 64 respondentai, kurie yra naudojęsi kriptoturtu; respondentai gali nurodyti kelis atsakymus; suma viršija 100 proc.


© Lietuvos bankas

Gedimino pr. 6, LT-01103 Vilnius

www.lb.lt

Apžvalgą parengė Lietuvos banko Rinkos infrastruktūros departamentas.

Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nurodomas šaltinis.

ISSN 2424-4945 (online)