Lietuvos bankas
4800_22bbe0093957b58a6c04cd1b6e8e570f.png
2017-12-19

Lietuvos ekonomikos apžvalga (2017 m. gruodžio mėn.)

4800_22bbe0093957b58a6c04cd1b6e8e570f.png
3

Apžvalgoje visapusiškai analizuojama tarptautinė aplinka, realusis ir išorės sektoriai, valdžios finansai, kredito ir finansų rinkų raida, kainų kaita ir Lietuvos ekonomikos ir kainų raidos perspektyvos. Apžvalga nuo 2011 m. lapkričio mėn. rengiama du kartus per metus. Anksčiau rengtą informaciją apie Lietuvos ekonomikos ir kainų raidą galima rasti Pranešimuose, teikiamuose Lietuvos Respublikos Seimui.

Darbo užmokestis, darbo rinka, infliacija, BVP, Eksportas, Investicijos, Importas, Užimtumo lygis, Nedarbo lygis, Tiekimo grandinės, Vartojimas, kainos