Lietuvos bankas
4977_98d8c85d6e0ecdc1d2e7933a2e23e147.png
2018-12-06

Lietuvos draudimo rinkos apžvalga (2018 m. III ketv.)

4977_98d8c85d6e0ecdc1d2e7933a2e23e147.png
0

Apžvalgoje pateikiami atitinkamo laikotarpio pagrindiniai Lietuvos draudimo rinkos rodikliai, įvertinami pokyčiai ir galima jų įtaka tolesnei rinkos plėtrai. Įvertinant šalies ekonominės aplinkos pokyčius apžvelgiama gyvybės ir ne gyvybės draudimo šakų raida, atskirų draudimo grupių bei rūšių raidos tendencijos. Apžvalga rengiama keturis kartus per metus.