Lietuvos bankas
Lietuvos draudimo rinka_2018_Page_01.jpg
2019-04-30

Lietuvos draudimo rinkos apžvalga (2018 m.)

Lietuvos draudimo rinka_2018_Page_01.jpg
0

Apžvalgoje pateikiami atitinkamo laikotarpio pagrindiniai Lietuvos draudimo rinkos rodikliai, įvertinami pokyčiai ir galima jų įtaka tolesnei rinkos plėtrai. Įvertinant šalies ekonominės aplinkos pokyčius apžvelgiama gyvybės ir ne gyvybės draudimo šakų raida, atskirų draudimo grupių bei rūšių raidos tendencijos. Apžvalga rengiama keturis kartus per metus.

Draudimo rinka, Priežiūra, Draudimo įmokos, Draudimo išmokos, Gyvybės draudimas, Ne gyvybės draudimas, Draudimas, motorinių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimas, transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimas, MTPVCAD, TPVCAD, draudimo brokeriai, Draudimo brokerių įmonės, Lietuvos draudimo rinka