Lietuvos bankas
DRAUDIMO RINKOS APZVALGA 2017 I pusmetis5.jpg
2017-08-30

Lietuvos draudimo rinkos apžvalga (2017 m. I pusm.)

DRAUDIMO RINKOS APZVALGA 2017 I pusmetis5.jpg
3.2

Apžvalgoje pateikiami atitinkamo laikotarpio pagrindiniai Lietuvos draudimo rinkos rodikliai, įvertinami pokyčiai ir galima jų įtaka tolesnei rinkos plėtrai. Įvertinant šalies ekonominės aplinkos pokyčius apžvelgiama gyvybės ir ne gyvybės draudimo šakų raida, atskirų draudimo grupių bei rūšių raidos tendencijos. Apžvalga rengiama keturis kartus per metus.