Lietuvos bankas
4786_421533e1f1c36d42548508aafb623729.png
2017-12-05

Lietuvos draudimo rinkos apžvalga (2017 m. I–III ketv.)

4786_421533e1f1c36d42548508aafb623729.png
2.6

Apžvalgoje pateikiami atitinkamo laikotarpio pagrindiniai Lietuvos draudimo rinkos rodikliai, įvertinami pokyčiai ir galima jų įtaka tolesnei rinkos plėtrai. Įvertinant šalies ekonominės aplinkos pokyčius apžvelgiama gyvybės ir ne gyvybės draudimo šakų raida, atskirų draudimo grupių bei rūšių raidos tendencijos. Apžvalga rengiama keturis kartus per metus.