Lietuvos bankas
4627_d36e859da5976efde3955129a80826ae.png
2017-04-18

Lietuvos draudimo rinkos apžvalga (2016 m. IV ketv.)

4627_d36e859da5976efde3955129a80826ae.png
3.4

Apžvalgoje pateikiami atitinkamo laikotarpio pagrindiniai Lietuvos draudimo rinkos rodikliai, įvertinami pokyčiai ir galima jų įtaka tolesnei rinkos plėtrai. Įvertinant šalies ekonominės aplinkos pokyčius apžvelgiama gyvybės ir ne gyvybės draudimo šakų raida, atskirų draudimo grupių bei rūšių raidos tendencijos. Apžvalga rengiama keturis kartus per metus.