Lietuvos bankas
Kapitalo rinkos plėtros priemonių planas
2022-05-12

Kapitalo rinkos plėtros priemonių planas

Kapitalo rinkos plėtros priemonių planas
0

Siekdamas paskatinti Lietuvos kapitalo rinkos stabilią ir konkurencingą plėtrą, naujų investuotojų pritraukimą ir esamų investuotojų aktyvumą bei naujų finansinių produktų kūrimą, taip pat sudaryti geresnes sąlygas šalies ūkio subjektams naudotis esamomis finansų rinkos priemonėmis ir pasiekti kitose valstybėse naudojamas finansavimo priemones, Lietuvos bankas parengė kapitalo rinkos plėtros priemonių planą, kuriame atsižvelgiama ne tik į rinkos dalyvių bei investuotojų pasiūlymus ir nurodomas problemas, bet ir į Lietuvos banko nustatytas problemas ir pasiūlymus, kaip šias problemas galima būtų išspręsti.

kapitalo rinka, finansinis raštingumas, nuosavybės vertybinių popierių rinka, finansinės paslaugos