Lietuvos bankas
5297_eaa79ca4c5997362e5bca2a85b9999f7.png
2021-02-11

Finansų rinkos dalyvių atliekamų visos veiklos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimų apžvalga

5297_eaa79ca4c5997362e5bca2a85b9999f7.png
0

Apžvalgoje pateikiamos pagrindinės įžvalgos dėl finansų rinkos dalyvių atliekamų visos veiklos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimų. Apžvalga pagrįsta išvadomis, gautomis Lietuvos bankui vykdant finansų rinkos dalyvių priežiūrą, bei 20 finansų rinkos dalyvių (bankų, elektroninių pinigų įstaigų, mokėjimo įstaigų) rizikos vertinimų analize, taip pat pateikiama analizės metu pastebėtos gerosios praktikos ir atvejų, kuriais rizikos vertinimas turėtų būti tobulintinas, pavyzdžių.

visos veiklos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimas, pinigų plovimo rizika, teroristų finansavimo rizika, rizikos vertinimo atlikimo tvarka