Lietuvos bankas
5101_d930fb4fbc06061217fb3a6676173cea.png
2019-12-13

Bankų veiklos apžvalga (2019 m. III ketv.)

5101_d930fb4fbc06061217fb3a6676173cea.png
0

Apžvalgoje atliekama pagrindinių bankų svarbiausių finansinių rodiklių ir tendencijų ataskaitinio laikotarpio analizė, apžvelgiamos aktualios teisėkūros naujienos ir vartotojų ginčų nagrinėjimas. Pateikiama ketvirtinė informacija apie bankų sistemos turtą, įsipareigojimus, pelningumą ir veiklos riziką ribojančių normatyvų vykdymą. Apžvalga rengiama keturis kartus per metus.